Tallinna kalmistutel on 20 000 tonni jäätmeid

Kalmistu.

FOTO: Artur Sadovski

Tallinna jäätmekava aastani 2016 näeb muuhulgas ette ka pealinna kalmistute jäätmemajanduse korrastamist.


«Paljusid inimesi häirivad mitmel kalmistul olevad prügimäed. Me tahame alustada Liiva kalmistul oleva prügimäe koristamist ja kogu kalmistute jäätmekäitluse süsteemi lahendamist,» rääkis abilinnapea Arvo Sarapuu linnavalitsuse pressikonverentsil tulevast jäätmekava tutvustades.

Keskkonnainspektsioon on teinud Tallinnale ettekirjutuse Liiva kalmistule toodud jäätmete koristamiseks hiljemalt aastaks 2013.

Euroopa Liidu struktuurifondide raha kaasates tahab linn välja ehitada kalmistute jäätmeplatsid ja varustada vastavate jäätmemahutitega. «Meie soov on see, et kõik linna kalmistud saaksid korda. See võib tunduda uskumatu, aga Tallinna kalmistutel on umbes 20 000 tonni jäätmeid. Seda on võibolla raske ette kujutada, aga niisuguseks see olukord on kujunenud,» tõdes abilinnapea.

Jäätmekava eelnõust võib lugeda, et Tallinna viiel kalmistul tekib ligikaudu 30 000 kuupmeetrit jäätmeid aastas. Kalmistujäätmed sisaldavad 2/3 ulatuses biolagunevat materjali ja seepärast ei ole neid prügilasse otstarbekas ladestada. Jäätmete liigiti kogumiseks on kalmistutele paigaldatud eraldi konteinerid plastijäätmete kogumiseks, kuid kohati paiknevad need hõredalt ning konteinerite märgistus on kalmistu kasutajatele raskesti arusaadav.
javascript:void(0)

Tagasi üles