Abilinnapea: Tallinna jäätmejaamade kasutamine tuleb teha mugavamaks

Jäätmejaam.

FOTO: Siim Kumpas

Tallinna linnavalitsusel on kavas saata linnavolikogule tutvumiseks ja edasiseks menetlemiseks Tallinna jäätmekava aastateks 2012-2016, mis näeb muuhulgas ette jäätmejaamade võrgustiku edasiarendamist, mis on oluline meede jäätmete taasakasutusse suunamisel.

Tallinna uues jäätmekavas ning jäätmemajanduse korralduses on prioriteediks prügilasse suunatavate jäätmekoguste vähendamine ning võimalikult suure hulga jäätmete taaskasutusse suunamine.

Prügilasse ladestatavad jäätmekogused saavad hakata vähenema siis, kui tõsta jäätmete sortimise taset ning suunata rohkem jäätmeid taaskasutusse. Tallinna järgneva viie aasta jäätmekavast selgub, et praegune jäätmejaamade võrgustik ei ole linna hinnangul piisav, tagamaks elanikele mugavaid jäätmete üleandmise võimalusi.

«Tallinna jäätmekava aastateks 2012-2016 näeb ette rajada täiendavad jäätmejaamad Rahumäe ja Pärnamäe kalmistute juurde, Mustamäele, Lasnamäele ja Haaberstisse,» ütles Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu. «Uute jäätmejaamade rajamisel lähtume eelkõige sellest, et nende asukoht oleks kõigile elanikele võimalikult lihtne ja kergesti ligipääsetav. Linna eesmärk on vähendada keskmist kaugust jäätmejaamast neljale kilomeetrile.»

Tagasi üles