Venemaa noored suhtuvad ameeriklastesse negatiivsemalt, eestlased positiivsemalt

Ameerika autode kokkutulek.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Kui eesti noored paistavad silma ameeriklaste-sõbralikkusega, siis Venemaa noored vastupidiste tunnetega, selgub USA teadlaste uuringust.

USA Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse (CSIS) küsitluse kohaselt 18 protsenti 16-29-aastastest Venemaal elavatest noortest kas vihkab või kardab ameeriklasi. 12 protsenti suhtub neisse aga imetluse või sümpaatiaga. Ülejäänud on kas neutraalsed või ei oska seiskohta võtta.

Eesti noortest suhtub ameeriklastesse viha või kartusega kaks protsenti, sümpaatia või imetlusega aga lausa kolmandik (34 protsenti).

Nende kahe vahele asetuvad Eestis elavad samaealised venelased – 10 protsenti suhtub ameeriklastesse negatiivselt, 16 protsenti positiivselt.

Üldjoontes sarnast mustrit võib märgata ka suhtumises rootslastesse. Venemaalastest suhtub leedulastesse positiivselt 6 protsenti, negatiivselt 10 protsenti. Eesti venelastel on samad näitajad vastavalt 17 ja 3, eestlastel aga 29 ja üks protsent.

CSIS uuris aastatel 2009-2010 noorte Eesti venelaste ja eestlaste ning Venemaa noorte meelsust, keskendudes eelkõige Venemaa kaasmaalaspoliitika tõhususele.
 

Tagasi üles