Noortele seostub piraatlus positiivsete emotsioonidega

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Piraatlus

FOTO: SCANPIX

Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö tulemustest selgus, et emotsioonidest seostub noortele piraatlusetegevusega kõige rohkem rahulolutunne.

Annika Teder küsitles oma töös «Eesti noorte hoiakud internetipiraatluse suhtes» 882 noort, kellest 55 protsenti väitsid, et piraatlusega tegeledes tunnevad nad ennast rahulolevatena.

Kuigi piraatluse näol on tegemist illegaalse tegevusega, mis on seadusega karistatav, siis hirmu üldjuhul ei tuntud: vaid 4 protsenti vastanuist oli «täiesti nõus» või «üldiselt nõus» väitega «Internetipiraatlusega tegeledes olen enamasti hirmul».

Autor tõstis samas esile, et ta pakkus välja vaid kolm emotsiooni, kuigi valikus võinuks neid olla sadu, siis on täiesti võimalik, et inimestele seostuvad piraatlusega väga tugevalt hoopis mõned teised negatiivsed tundmused.

Küll aga on kõnekas fakt, et vaid 8 protsenti küsitletutest oli nõus väitega «Internetipiraatlusega seostuvad minu jaoks eelkõige negatiivsed emotsioonid». Seega on autori väitel põhjust järeldada, et inimestele seostuvad piraatlusega tõepoolest pigem positiivsed tundeelamused.

Selgus ka, et rahulolu tunne ja piraatlusega tegelemise sagedus oli omavahel statistiliselt olulises positiivses seoses, hirm ja piraatlusega tegelemise sagedus aga negatiivses seoses.

Piraatlus on ka noorte tutvusringkonnas igati aktsepteeritud tegevus – nii kinnitas 85 protsenti vastanutest ja vaid 4 protsenti küsitletuist ei ole sellega üldse või üldiselt nõus.

Bakalaureusetöö empiiriliseks lähtematerjaliks oli 2011. aasta aprillis läbi viidud formaliseeritud küsimustik. Küsitluse levitamiseks kasutati suhtlusportaali Facebook.

Töös on «noored» ealiselt defineeritud kui vanusevahemikku 15-30 kuuluvad inimesed.

Bakalaureusetöö lõplik valim koosnes 882 inimesest, kellest 315 olid meessoost ja 567 naissoost. Kõige rohkem vastajaid oli vanusevahemikus 19-24 (414), millele järgnesid 23-26 (305), 15-18 (132) ja 27-30 (31).

Tagasi üles