Martin Vällik: avatusele kutsuv manifest kiriku sees on põnev areng

Martin Vällik.

FOTO: Marina Puškar

Portaali Skeptik.ee toimetaja Martin Vällik leidis, et kristlik manifest, mis kutsub üles avatusele, sallivusele ja demokraatiale ning arvestama inimese olemusega sellisena nagu see on, igati põnev areng.

«Kiriku mõju vähenemine on pikk ja ajalooline protsess ja selle vastu ei aita kiriku liberaliseerimine ega ka jäigemaks muutumine,» selgitas Vällik Postimees,ee’le.

«Kirikud on nautinud ja naudivad ka praegu erilisi privileege isegi meie Eesti Vabariigis, kus põhiseaduses on märgitud riigikiriku puudumist. Ikka ja jälle arvatakse, põhjendamatult, et kirikutegelastel on mingi eriline ja nende haridusest ja ilmalikust kompetentsist väljastpoolt tulenev tarkus, mida «korralikud kodanikud» kuulda peaksid võtma ja millega riigiisad arvestama peaksid. See illusioon on raske kaduma isegi maailma kõige vähemreligioosseks riigiks peetud Eestis,» rääkis Vällik.

«Tänapäeva tegelikkuses pole kirik kuigi palju enamat paljudest muudest MTÜdest ja kodanikuühendustest, sel on muidugi omad ajaloolised eripärad, aga mitte millegagi pole õigustatud need kunstlikult hoitud privileegid ja liialdatud pugejalik lugupidamine, mida mõned kirikutegelased näivad taga igatsevat. Kiriku mõjukus olgu auga ja ausalt välja teenitud, aga ei juhtu ka midagi hullu, kui autult ajaloo prügikasti sumbutakse,» leidis ta.

«Kuidas üks kodanike ühendus oma siseasju ajab, on muidugi nende endi siseasi, aga kuivõrd kirikul on teatud ajalooline osa meie kultuurielus, siis on «tavakodanikuna» ning ateistina, kellele inimeste usuelu siiski huvi pakub, huvitav jälgida, kuidas suhtumised muutuvad. Ses mõttes on manifest, mis kutsub üles avatusele, sallivusele ja demokraatiale ning arvestama inimese olemusega sellisena nagu see on, igati põnev areng,» tunnistas Vällik.

«Kodanikuna soovin, et nimetatud väärtused leviksid laiemalt ja tervitan igat sellesuunalist üleskutset, tulgu need siis usklikult teoloogilt või uskmatult teadlaselt,» lisas Martin Vällik.

«Kindlasti kajastab manifest kirikutegelaste seas olevat arvamuste paljusust, kus skaala teises otsas on autokraatlikud teokraadid, kellele sõna homoseksualism tekitab apokalüptilisi nägemusi rahva hävingust, kellele naiste õigus oma kehas toimuva üle otsustada võrdub mõrvaga, mida tuleks karmi isaliku käega karistada - puhtast armastusest, muidugi; kellele sõna evolutsioon mõjub blasfeemiana,» rääkis Vällik.

«Samas võiksid needsamad konservikristlased meenutada, et kirik ja selle põhimõtted on pidevalt olnud muutumises ja on olnud aegu ja olukordi, kus just kirikutegelased on olnud progressiivsete ühiskondlike muudatuste algatajaks (nt Martin Luther King). Nüüd aga tahavad mõned paratamatutele muutustele vastu punnida, end ühiskonna serva mängida, aga
seal muututakse veelgi suletumaks ja tigedamaks, kuid see pole hea kellelegi - ei kirikule, selle liikmetele ega ühiskonnale tervikuna,» tõdes portaali Skeptik.ee toimetaja Martin Vällik.

Internetis algas allkirjade kogumine selleks, et muuta kirik tänapäevaseks, demokraatlikuks ja avatuks, allkirjade kogumise algatanud liikumine ühendab erinevate kirikute liikmeid ja teolooge ning koostatud manifest saadetakse Eesti Kirikute Nõukogule ja kõikidele kogudustele. Allkirjakampaaniat veab interkonfessionaalne liikumine «Tänapäevase, demokraatliku ja avatud kiriku eest!» teoloogiadoktor Jaan Lahe juhtimisel.

Tagasi üles
Back