Viru malevasse luuakse küberkaitseüksus

Esmaspäeval kohtusid Viru maleva pealik kapten Rein Luhaväli, Urmas Tamm ja küberkaitseüksuse esindajad, et arutada loodava küberkaitseüksuse plaane

FOTO: Hannes Reinomägi

Viru malev on kolmas malev, kuhu luuakse maleva initsiatiivliikmete kaasabil kaitseliidu küberkaitseüksus. Üksust hakkab juhtima pikaajalise kriisikomisjoni liikme kogemusega maleva kaitseliilane Urmas Tamm.

Teisipäeval toimus Kaitseliidu Viru malevas kohtumine, millel osalesid Viru maleva pealik, kapten Rein Luhaväli, härra Urmas Tamm ja küberkaitseüksuse esindajad. Malevasse luuakse initsiatiivliikmete abil küberkaitseüksus, mida asub juhtima pikaajalise kriisikomisjoni
liikme kogemusega, endine maavanem ja Väike-Maarja vallavanem, kaitseliitlane Urmas Tamm.

Küberkaitse üksuse ülema, leitnant Tanel Meieli ütlusel muutub küberkaitsevõimekuse kaasates ja integreerides Viru maleva suhestumine kohalike omavalitsuste ja jõustruktuuridega oluliselt laiemaks.

«Viru malev näitab seda, et ta järgib Kaitseliidu innovaatilist suunda, võttes omaks uued ohud ja need, kuhu peaks reageerima,» räägib leitnant Tanel Meiel. «Me näeme, kui palju halba või kurja on võimalik teha kübermaailmas, ilma et selleks kulutada palju ressurssi. Üsna vähese ressursiga on võimalik saavutada see, mida teiste vahenditega kriisi tekitamiseks on vaja oluliselt rohkem,» lisab ta.

«Kaitseliit on väga kõrgelt hinnatud vabatahtlik organisatsioon ja väga oluliseks pean tema osa Eesti kaitsevõimest. See olekski minu panus sellesse organisatsiooni, et me loome siia sellise üksuse, mille võimekus seisnebki selles, et ta kaitseb kogu seda süsteemi,» selgitas Urmas Tamm.

Küberkaitseliitu rakendatakse 2009. aasta riigikogus vastu võetud hädaolukorra seaduse alusel kriisiolukorras tsiviilstruktuuride toetuseks ning kriitilise infrastruktuuri kaitseks. Kaitseliidu
küberkaitse üksused on loodud Tallinnasse ja Tartusse. Viru malev on järjekorras kolmas ja järgmine suund on Meieli ütlusel Pärnumaa maleva poole.

«Me ei näe suutlikkust lähiaastatel rohkem laieneda, sest kõik need neli kohta tagavad tõmbekeskuse nimetuse, kogu liikmeskonna sujuva juurdetoomise - küberüksus ei vaja piire lokaalselt vaid küberruum on piiritletud,» sõnas Meiel.

Küberkaitseliit (KKL) on vabatahtlik organiseeritud ühendus Eesti küberruumi kaitseks. Selle missiooniks on kaitsta Eesti kõrgtehnoloogilist eluviisi, kaitstes informatsiooni infrastruktuuri
ning teostades seeläbi laiapõhjalise riigikaitse eesmärke.

KKL liikmeskonda kuuluvad küberkaitse seisukohalt olulistel positsioonidel olevad spetsialistid, IT oskustega patriootiliselt meelestatud inimesed, sealhulgas noored, kes on valmis andma oma panuse riigi küberkaitsesse ning küberkaitseks vajalike eriala spetsialistid.

Küberkaitseliidu peamised ülesanded on Eesti e-eluviisi kaitse, kaitsetahte kasvatamine IT spetsialistide hulgas, küberturbe alaste teadmiste jagamine ja koostöö arendamine.

Tagasi üles