Narva linnapead kahtlustatakse võltsimises

Narva linnapea Tarmo Tammiste

FOTO: Tairo Lutter / Õhtuleht

Narva linnapead Tarmo Tammistet kahtlustatakse ametialast võltsimist ja valeandmete esitamist.

Kaitsepolitseist ja Viru ringkonnaprokuratuurist öeldi Postimehele, et kapo menetleb kriminaalasja, milles uuritakse võimalikku ametialast võltsimist ja valeandmete esitamist Narvas ning mõlemas paragrahvis (KarS § 299 ja KarS § 280) on kahtlustuse saanud Narva linna jurist Pyotr Nyakk ja linnapea Tarmo Tammiste.

Kriminaalasi alustati sellel poolaastal ja prokuratuuri väitel on kriminaalasja raames tehtud päringuid linnavalitsusele ning kriminaalmenetlust viivad läbi kaitsepolitseiamet ja Viru ringkonnaprokuratuur.

«Võrdlemisi värskes asjas läheb detailide avaldamiseni kindlasti veel omajagu aega,» sõnas kaitsepolitsei pressiesindaja.

Karistusseadustiku kohaselt võib ametiisiku poolt dokumendi võltsimise või võltsitud dokumendi väljaandmise eest  karistada rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
Sama teo eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku õigustele või huvidele või avalikele huvidele, karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Ametiasutusele valeandmete esitamise eest, kui see on toime pandud ametliku dokumendi või muu hüve või tulu saamiseks, karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Tänavu 31. augustil teatati, et Narva linnapea Tarmo Tammiste pääses kriminaalmenetlusest, sest politsei kogutud tõenditest ei piisanud, et Tammistet ja Vladimir Saksinit aususe kohustuse rikkumises süüdistada.

Politsei lõpetas prokuratuuri loal osaliselt kriminaalmenetluse, mille eesmärk oli välja selgitada miks Narva linnavalitsuse ametnikud pole täitnud oma kohustust kontrollida Narva linnas Raja tn 3 asuvale kinnistule tehtud investeeringute summasid ja ei ole fikseerinud neid vastavasisulises aktis, mis on toonud kaasa linna varalise huvide järgimiskohustuse rikkumise ning suure varalise kahju, ütles Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Mari Luuk.

Kriminaalmenetluse käigus selgus, et Narva linnapea ja Keskerakonda kuuluv Tarmo Tammiste elas alates 2003. aasta maist kuni 2006. aasta aprillini Aviks Trade OÜ-le (juhatuse liikmeks Vladimir Saksin, kes on ka OÜ Fervesta Grupp juhatusse kuuluv liige) kuuluvas korteris.

Fervesta grupi näol on tegemist ettevõttega, kellele oli linn võõrandanud Raja 3 asuva kinnistu.

Uurimise käigus selgus, et Tammiste seal korteris elamise ajal kujunes välja olukord, kus ta kogus kaasüürnikelt raha ja pidi selle edastama Vladimir Saksinile või Aleksandr Moissejevile.

OÜ Aviks Trade raamatupidamises need laekumises aga ei kajastu.

Firma raamatupidamises puuduvad korrektsed üürilepingud ja alusdokumendid, sündmustest on möödunud palju aega ning  teostatud raamatupidamisekspertiis ja uurimisega kogutud muud tõendid viitavad Aviks Trade OÜ juhtkonna tegevusetusele ja arvukatele rikkumistele raamatupidamisnõuete järgimisel, kuid ei olnud võimalik  koguda piisavalt tõendeid, mis võimaldaksid üheselt süüdistada Tammistet ja Saksini aususe kohustuse rikkumises.

Luuk ütles, et kuna  kirjeldatud asjaoludel on faktiliselt ilmnenud kriminaalmenetlust välistav asjaolu (menetluse aluse puudumine), tuli kriminaalmenetlus lõpetada Tammiste osas tema kahtlustuses KarS § 294 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning Saksini osas KarS § 298 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles