Tallinna Vene Muuseumi nõukogu lõpetas töösuhte Sergei Ivanoviga

Sergei Ivanov

FOTO: Peeter Langovits

SA Tallinna Vene Muuseum nõukogu otsustas eilsel koosolekul lõpetada ennetähtaegselt Sergei Ivanoviga 3. detsembril 2010 sõlmitud ametileping ning kutsuda ta juhatuse liikme kohalt tagasi.

Tallinna abilinnapea ja Tallinna Vene Muuseumi nõukogu esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul lõpetati Sergei Ivanoviga ametileping huvide konflikti ja ametikohustuste mittetäitmise pärast.

«Sihtasutuse Tallinna Vene Muuseumi tegevuse eesmärk on uurida ja tutvustada Eesti vene kultuuri, luua tingimused kultuuriväärtuste taastamiseks, hoidmiseks, kogumiseks, uurimiseks ja säilitamiseks ning võimaldada neid vahendada üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel, korraldada kultuuriüritusi oma majandustegevuse, investeeringute ja ettevõtluse kaasamise ning toetuste ja annetuste kaudu,» selgitas Kõlvart. «Tallinna linna jaoks on püstitatud eesmärkide elluviimine ja sellega kaasnev sisuline tegevus väga olulised. Lähiajal me kuulutame välja ka konkursi uue juhatuse liikme leidmiseks, kellelt ootame kindlasti lähedast kokkupuudet muuseumi teaduri tööga.»

Tallinna linn ja MTÜ Vene Muuseum sõlmisid 31. mail 2010 heade kavatsuste kokkuleppe, millega MTÜ kohustus tema valduses olevad kogud ja museaalid üle andma SA-le Tallinna Vene Muuseum kolme kuu jooksul lepingu sõlmimisest. MTÜ-d Vene Muuseum esindas museaalide üleandmise kokkuleppe sõlmimisel Sergei Ivanov, kes on ka praegu MTÜ juhatuse liige. Vene Muuseum ei ole käesoleva ajani museaale SA-le Tallinna Vene Muuseum või Tallinna linnale üle andnud.

SA Tallinna Vene Muuseum asutati Tallinna linnavolikogu 26. augusti 2010. a. otsusega.
 

Tagasi üles