Sisekaitseakadeemias alustatakse uuest õppeaastast magistriõppega

Kuigi kuritegevus statistika järgi väheneb, prognoosib politsei varguste ja isikuvastaste kuritegude kasvu.

FOTO: Corbis / Scanpix

Valitsus korralduse kohaselt nimetatakse sisekaitseakadeemia rakenduskõrgkooliks, kus võib toimuda magistriõpe sisejulgeoleku õppekava alusel, magistriõpet on kavas alustada 1. septembril 2009.


Siseministeerium on alates 2007. aastast ette valmistanud sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku alast magistriõpet. Ministeeriumi hinnangul on riigile säästvam õpetada valdkonna keskastme juhte magistri tasemel samas õpikeskkonnas, kus on juba olemas valdkonna õppejõud ning spetsiifilised praktika- ja õpivahendid.

Ministeeriumi valitsemisalas ning kooli vilistlaskonnas 2008. aastal läbi viidud küsitluste tulemusena on arvata, et magistriprogrammi vastu võib huvi tunda igal aastal kuni 40 inimest. Konkursi kaudu võetaks neist vastu kuni 25 tudengit.

Üks magistrandi õppekoht 25 üliõpilasega grupis maksab akadeemias õpetades ühe üliõpilase kohta 48 000.- aastas. Planeeritud on, et ligi 50 protsenti summast maksavad tudengid ise.

Magistriõppe aastane kulu riigile oleks esimesel õppeaastal ligi 600 000.- ning teisel aastal kuni 1,2 miljonit krooni. Õppetöö esimesel 2009. aastal on planeeritud kuludeks 250 000.-. Seda tingimusel, et tudengid maksavad ise 50 protsenti oma õppekoha maksumusest.

Õppetöö alustamiseks vajalikud summad on ette nähtud Sisekaitseakadeemia 2009. aasta eelarves.

Tagasi üles