Päästeamet: Ida- ja Lääne-Virumaal kutsuti kokku regionaalne staap

Aasuvälja külas on maastikutulekahju.

FOTO: Kasper Mäe

Looduses on praegu äärmiselt tuleohtlik aeg, mida näitavad ka viimaste nädalate jooksul sagenenud suured metsa- ja maastikutulekahjud ja sellest tulenevalt kutsus Päästeameti Ida regiooni vastutav korrapidaja neljapäeval kokku regionaalse staabi.

Neljapäeval oli Lääne- ja Ida-Virumaal ühekorraga mitu suuremat ja väiksemat maastikutulekahju, kus sisuliselt kogu Ida regiooni päästeressurss oli ühekorraga hõivatud. Kokku kutsutud staabi ülesandeks on kindlustada, et pikka aega kestvate maastikutulekahjudega samaaegselt toimuvatele väljakutsetele jaguks Ida- ja Lääne-Virumaal päästevõimekust. Suurte tulekahjude tõttu hakkavad maakondlikud päästeressursid ammenduma ning seetõttu koordineerib staap ressursside ümberjagamist nii piirkonna siseselt kui regioonide üleselt.

«Oleme jälginud tekkinud olukorda kõrgendatud tähelepanuga, monitoorime sündmuste kulgu ning vajadusel koordineerime päästeressursse vastavalt vajadusele nii, et oleks tagatud päästevõimekus ka muudel väljakutsetel,» ütles Päästeameti vastutav korrapidaja Leho Lemsalu.

Neljapäeval reageeris Ida- ja Lääne-Virumaa päästeressurss neljale suuremale maastiku- ja hoonetulekahjule ning mitmetele väiksematele väljakutsetele. Hetkel on kestmas kustutustööd  kahel mastaapsemal tulekahjul kuhu on reageerinud pea kogu Ida päästekeskuse ressurss tehnikaga. Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas on tulekahju 5 hektaril ning Harjumaa ja Lääne-Virumaa piiril Kuusalu vallas põleb männimets 7 hektaril. Sealseid töid raskendab põlengualal olev laskemoon.

28. juulist 2018 hakkas kehtima kogu Eesti Vabariigi territooriumil suure tuleohuga aeg. Inimeste jaoks seab see aeg lisapiirangud metsas tegutsemisel. Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine sealhulgas selleks ettevalmistatud kohas.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles