Põhjamaade üliõpilasliidud: kõrgharidusreform peab tagama tasuta õppe

Tartu Ülikooli peahoone.

FOTO: Margus Ansu

Nädalavahetustel Tallinnas kohtunud Põhjamaade ja Balti riikide üliõpilaskondade liitude võrgustik (NOM) avaldas toetust, et Eestis viidaks sisse tasuta kõrgharidus, kuid tundis muret õppekava täitmise karmi nõude suhtes.

NOM (Nordiskt Ordförande Møte) tunnustas riiki õige kursi eest tasuta kõrghariduse suunas, kuna Eesti on selles osas eeskujuks paljudele teistele riikidele. Samas manitsesid üliõpilaskondade esindajad valitsust ja parlamenti mitte jääma vaid retoorilisele tasandile, sest muudatused tuleb ka reaalselt ellu viia.

NOM avaldas muret plaanitava 30 EAP täitmise nõude suhtes – kuigi õppemaksu nõudmine jääb kõrgkoolide otsustada, peavad tudengi õigused olemas seaduses kirjas ja ei tohi sõltuda kooli suvast. Absoluutse täiskoormuse nõue takistaks ka tudengeid, kes tahavad kooli kõrvalt tööl või praktikal käia.

NOM rõhutas veel, et kõrgharidusreform eeldab kindlasti ka vajaduspõhise õppetoetuste kehtestamist, et tagada tudengitele vajalikud sotsiaalsed garantiid, keskendumaks õpingutele.

Seminaril toodi muuhulgas eeskujuks Norra riik, kus haridusministeerium võttis hiljuti selge seisukoha, et välistudengid peavad Norras saama õppida tasuta. NOMi hinnangul peaks seda suunda järgima ka teised riigid – rahvusvaheline õpikogemus ei tohi muutuda tasuliseks erahariduseks, kuna see pidurdab akadeemilist mobiilsust.

NOM on koostöövõrgustik, kuhu kuuluvad Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi, Leedu, Läti ja Eesti üliõpilaskondade üleriigilised katuseorganisatsioonid. NOM kogunes esimest korda Taanis Aarhusis 1946. aastal ja kohtub kaks korda aastas. Eesti Üliõpilaskondade Liit kuulub NOMi 2006. aastast ja on tänavu võrgustiku eestseisuse liige.

Tagasi üles
Back