Kaitsja vaidlustab Savisaare kohtu alt vabastamata jätmise riigikohtus

Edgar Savisaar.

FOTO: Tairo Lutter

Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs teatas kolmapäeval, et vaidlustab Savisaare kohtu alt vabastamata jätmise riigikohtus.

Nääs teatas ERR-ile, et esitas kolmapäeval riigikohtule määruskaebuse, millega palub tühistada Tallinna ringkonnakohtu 14. augusti määruse, millega kohustati jätkama menetlust Edgar Savisaare suhtes, ning jõustada Harju maakohtu 05. juuni määrus, millega kriminaalmenetlus Edgar Savisaare suhtes lõpetati, vahendab ERR-i uudisteportaal.

«Me ei nõustu ringkonnakohtu seisukohaga, et maakohus ei võinud menetluse lõpetamisel tugineda endokrinoloog Vallo Volke kategoorilises vormis antud arvamusele, mille kohaselt ei ole kriminaalmenetluse jätkamine Edgar Savisaare suhtes enam võimalik ilma, et see otseselt ohustaks tema elu ja tervist,» selgitas Nääs.

Ta märkis, et ringkonnakohus jättis tähelepanuta ka asjaolu, et ekspertkomisjoni olid kaasatud erinevate valdkondade asjatundjad, kes kõik andsid arvamuse enda valdkonnas.

.Eelduslikult lahendab riigikohus määruskaebuse menetlusse võtmise küsimuse paari kuu jooksul.

Ringkonnakohus leidis määrusega, et kriminaalmenetluse lõpetamine Edgar Savisaare osas tema terviseseisundi tõttu on olnud ennatlik. Kohus saatis kriminaalasja tagasi maakohtule kohtumenetluse jätkamiseks.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles Postimehele ringkonnakohtu määrust kommenteerides, et kuna ka ringkonnakohus on lugenud lõpetamise süüdistatava terviseseisundi tõttu ennatlikuks, siis on prokuratuur vastava kohtu otsustusega loomulikult rahul ning loodab kohtupidamisega maakohtus jätkata.

Ringkonnakohtu hinnangul ei saa maakohtu poolt aluseks võetud ühe eksperdi eriarvamus kummutada ekspertide komisjoni enamuse arvamust. Ekspertiisiaktis toodud eksperdiarvamuse kohaselt on ekspertide komisjon määratlenud eriarvamusele jäänud eksperdi seisukohad kui komisjoni eriarvamuse, millega pole ühinenud ükski teine ekspert.

«Selliselt on see käsitletav ekspertkomisjoni selge ja ühese vähemusarvamusena,» selgitas kohtukolleegium. Eriarvamusele jäänud endokrinoloog leidis, et Savisaar pole võimeline osalema kohtuistungil, kuna stressist põhjustatud veresuhkru ja vererõhu kõrgenemisi on keeruline kui mitte võimatu kohtusaalis ära hoida.

Vastupidiselt eriarvamusele jäänud eksperdile oli ekspertide komisjon seisukohal, et kõrgvererõhktõbe ja suhkurtõbe põdeval patsiendil saab hoida vererõhu ning veresuhkru väärtusi ravimite korrektse kasutamise ja ettekirjutatud dieedi jälgimisel normi piires. Ekspertide komisjon märkis seejuures, et kohtuistungitel peab olema tagatud süüdistatavale kohene arstiabi.

Kohtul ei ole ka põhjust arvata, et pärast ekspertiisi on Savisaare terviseseisundis ilmnenud mõni uus ja kaalukas negatiivne asjaolu, mis võiks kummutada seniste ekspertiiside tulemused ja õigustada kriminaalmenetluse lõpetamist.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles