Galerii: NATO küberkaitsekeskuse juhi koha võttis üle Jaak Tarien

Kolonel Jaak Tarien astus täna NATO küberkaitsekeskuse juhi ametisse, keskuse senine juht Merle Maigre jätkab tööd küberlahendusi eksportivas Eesti ettevõttes CybExer Technologies.

Tarieni sõnul on tal suur privileeg liituda nii targa meeskonnaga, kellelt mul on järgmistel aastatel palju õppida.

«Keskuse ekspertanalüüside, koolituste ja õppuste järele on nõudlus ainult kasvamas. Minu eesmärk juhina on jätkata senist head tööd ning samas asetada veel enam rõhku koostöö arendamisele erasektoriga ning meie liikmesriikide kaitsevägedele praktiliste töövahendite väljatöötamisele. Küberkaitsealased teadmised on vajalikud kõigile kaitseväelastele igas väeliigis ja igal auastmel,» ütls Tarien.

Keskuse senise juhi Merle Maigre sõnul eeldavad küberjulgeoleku arengud ekspertidelt kiiret kohanemist ja pidevat valmisolekut tulevikuks. «Töö küberkaitsekeskuses on olnud ääretult põnev ja arendav. Olen selle kogemuse eest väga tänulik kõigile oma andekatele kolleegidele, keskuse liikmesriikidele ja laiale ringile partneritele,» ütles Maigre.

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras tunnustas senise direktori panust. «Merle Maigre võttis pärast endise juhi Sven Sakkovi enneaegset NATO küberkaitsekoostöö juhi kohalt lahkumist keskuse juhtimise üle ning aitas oma laialdaste teadmiste ning juhi kogemustega hoida keskuse väga head renomeed NATO liitlaste ja üldsuse silmis. Ta laiendas keskuse rahvusvahelist tuntust ning küberalaste arengute eksperdi staatust,» ütles Terras.

Kolonel Tarien juhtis Eesti õhuväge alates 2012. aasta augustist kuni tänavu juulini. Jaak Tarien on lõpetanud USA Õhujõudude Akadeemia, omandanud magistrikraadi USA Õhujõudude Staabikolledžis. Tänavu omandas ta magistrikraadi ka USA Riiklikus Kaitseülikoolis (NDU).

Varasemalt on kolonel Tarien teeninud ka staabiohvitserina NATO arendusväejuhatuse ülema juures, regionaalse õhuseire koordinatsioonikeskuse asedirektorina ning Leedus BALTNETi Regionaalse õhuseire koordinatsioonikeskuse Eesti meeskonna ülemana.

NATO küberkaitsekeskus on NATO akrediteeritud rahvusvaheline kompetentsikeskus ja väljaõppeasutus. Iseseisva rahvusvahelise organisatsioonina keskendub NATO küberkaitsekeskus analüüsidele, koolitustele ja õppustele küberkaitse valdkonnas. NATO küberkaitsekeskuses on tänase seisuga 21 liikmesriiki – Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Itaalia, Kreeka, Leedu, Läti, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Soome, Tšehhi vabariik, Türgi, Ungari, USA ja Ühendkuningriik. Keskusega on teiste seas veel liitumas Austraalia, Bulgaaria, Jaapan, Norra, Rumeenia ja Taani.

Tagasi üles