Vanglad pakuvad võimalust teha vabatahtlikult kriminaalhooldaja tööd

Kriminaalhooldusalused kannavad sageli elektroonilist jalavõru.

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Vanglateenistus alustas värbamiskampaaniaga kriminaalhooldajate leidmiseks, mille raames pakutakse võimalust kriminaalhooldaja tööd ka vabatahtlikuna proovida.

«Peab tunnistama, et inimesed teavad kriminaalhooldusest ja kriminaalhooldajate tööst üsna vähe, mistõttu tahame seda põnevat ametit justiitssüsteemis lähemalt tutvustada ning loomulikult meile ka uusi inimesi tööle kutsuda,» ütles justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunik Külli Guljavin, kelle sõnul ongi kampaania eesmärk leida tööle uusi inimesi ning tutvustada laiemalt kriminaalhooldajate tööd.

Kriminaalhooldajana töötamise eelduseks on rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus psühholoogia, pedagoogika, sotsiaaltöö, õigusteaduse või korrektsiooni vallas, sel aastal pakutakse aga võimalust seda ametit ka vabatahtlikuna proovida.

«Töötamine vabatahtlikuna annab võimaluse lähemalt näha, mida töö kriminaalhoolduses endast kujutab. Eelkõige ootame tudengeid, kelle jaoks on see ka hea võimalus praktika läbiviimiseks. Lisaks ootame kõiki neid, kes soovivad anda oma panuse selleks, et elu Eestis parem ja turvalisem oleks, ning kes kaaluvad karjääri justiitssüsteemis,» selgitas Guljavin.

Vabatahtlikel on kolleegide ja juhendajate toel võimalus õppida, kuidas süüdimõistetud õigusrikkujate käitumise üle järele valvata ja neid kontrollida, kuidas hinnata uute kuritegude toimepanemise riske, ette valmistada kriminaalhooldusaluste vabastamist ja palju muud huvitavat.

Vanglateenistuses töötab kokku 88 kriminaalhooldusametnikku, juurde soovitakse Tallinna, Tartu ja Viru vanglatesse leida kokku 20 ametnikku.

Kriminaalhooldusametnike ülesanne on kontrollida hooldusaluste käitumist ja kohtu või prokuröri antud kohustuste täitmist. Samuti tuleb ametnikel hooldusaluseid õiguskuulekale teele suunata. Kriminaalhooldusametnikud hindavad süüdimõistetud õigusrikkujate riske uute kuritegude toimepanemiseks, aitavad ette valmistada nende vabastamist, viivad läbi erinevaid sotsiaalprogramme, teevad kodukülastusi ja elukoha kontrolli ning kontrollivad ka alkoholi- ja narkojoovet. Kriminaalhooldusametnikud teevad tihedat koostööd nii vanglaametnike kui ka politsei, prokuratuuri ja kohaliku omavalitsuse töötajatega.

Tagasi üles