Keskkonda puudutavad andmed muutuvad paremini kättesaadavaks

Riikliku keskkonnaseire programmi koduleht.

FOTO: http://eelis.ic.envir.ee/seireveeb/

Keskkonnaminister Keit Pentus allkirjastas Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava programmi «Keskkonnaseire ja andmehõive arendamine», mille tulemusena muutub keskkonnaseisundit puudutav info paremini kättesaadavaks.

Pentuse sõnul on programmi eesmärk see info lihtsamini jälgitavaks ja kasutajasõbralikuks muuta. «Milline on näiteks vee kvaliteet teie kodukohas, mis seisundis on ühe või teise piirkonna keskkonnanäitajad ja kuidas need on muutunud – see peab saama kiiremini ja paremini jälgitavaks,» selgitas Pentus.

Keskkonnaseire programmi raames vaadatakse üle ja korrastatakse olemasolevad seireandmed, uuritakse andmete kasutajate vajadusi, töötatakse välja lahendus seni kättesaamatute andmete kogumiseks ning võimalused andmete paremaks kasutamiseks.

Programmi elluviimisel võetakse kasutusele uued tehnilised lahendused (infosüsteem ja vajalik taristu seireandmete kogumiseks ja kasutamiseks) ning luuakse seosed seni seostamata andmete vahel.

Programmi tulemusel väheneb keskkonnaseire andmete kogumise ja väljastamisega kaasnev käsitsi tehtav töö, et keskkonnaspetsialistidel oleks võimalus keskenduda enam andmete analüüsimisele ja trendide hindamisele, keskkonnaseisundi operatiivsele jälgimisele ja vajalike keskkonnainfo teenuste väljatöötamisele.

Keskkonnaseire programmi maksumuseks on 1,53 miljonit eurot ning see rahastatakse 100-protsendiliselt Euroopa Regionaalarengu Fondist. Programmi lõpptähtaeg on 31. detsember 2015 ja selle elluviijaks on keskkonnaministeerium.

Tagasi üles