Rakvere rajab korrusmajade juurde rattahoidlad
Linn ostab 10 elektriratast!

Sellised rattahoidjad peaksid tulema Rakvere kortermajade juurde.

FOTO: Rakvere linnavalitsus

Rakvere plaanib sihtasutuse Kredexi toel rajada korrusmajade juurde lukustatud rattahoidlad, ka on kavas luua rattapumpamispunktid

Rakvere linn sai Sihtasutuselt Kredex toetust 77 700 eurot «Rakvere - veloCity 2012» projektile, teatas Rakvere linnavalitsus.

Projekti kohaselt rajatakse suuremate korrusmajade juurde lukustatavad rattamajad, mis võimaldavad rattaid mugavalt ja turvaliselt hoiustada. Projekt näeb ette linnasisese kergliiklusteede märgistamist, et eraldada rattasõitjad märkide abil teistest liiklejatest ja muuta rattaga liiklemine linnas turvaliseks.

Linna suurematesse avalikesse kohtadesse - koolide, kaubanduskeskuste, bussi- ja raudteema juurde jm. paigaldatakse suuremaid ja väiksemaid varjualuseid, mis võimaldavad lühiajalist elektrirataste hoidmist.
Linnapilti lisanduvad omanäolised rattahoidjad ning pumpamis- ja laadimispunktid.

Projektivahenditest soetatakse kümmekond elektrijalgratast, mida hakatakse laenutama hotellidest ja turismiinfokeskusest.

Eeloleval talvel tehakse vajalikud eeltööd, kevadel alustatakse rattamajade, -hoidikute ja varjualuste rajamise ning teede märgistamisega.

Rakvere linnapea Andres Jaadla sõnul oli Rakvere linna poolt Eesti Kliima- ja Energiaagentuurile esitatud projekt oli parim, kuna sisaldas ratta kasutamise terviklikku kontseptsiooni. Selle projekti näol on ühtlasi tegemist elektromobiilsuse näidisprojektiga Eestis, millega propageeritakse elektrirataste kasutamist.

Linna üldplaneeringu käigus valminud Rakvere linna kergliiklusteede analüüs näitas, et Rakveres on võimalik suhteliselt lihtsate vahenditega kujundada olukord, kus inimestel on lihtne eelistada igapäevasel liikumisel autosõidule ratast. Taolise mugava jalgratta mudeli rakendamisega on võimalik saavutada keskkonnaalane, tervislik ja majanduslik kasu nii elanikule kui linnale.

Tagasi üles