Kohtu kaudu õigust nõudnud Repinski kitsefarm jäi prahipõletamises lõplikult süüdi

Martin Repinski ja Siret Kotka Postimehe stuudios

FOTO: Mihkel Maripuu

Eksministril, endiselt riigikogu liikmel ning Jõhvi värskel vallavanemal Martin Repinskil tuleb maksta 450 eurot trahvi prahipõletamise eest. 

Möödunud augustis leidis keskkonnainspektsioon Ida-Virumaal Toila vallas asuva Konju Kitsefarmi lähedal asuvalt kinnistult põletamiskoha ning jäätmeid, mis ei oleks tohtinud seal olla: kartongpakendeid, klaaspurke, metallanumaid, metallkorke, plastmassist valmistatud lusikaid, kahvleid, topsikuid, kummikindaid, kviitungeid ja looma kõrvamärgi. 

Põletamiskoha lähedal seisis auto haagis ja külmkapp. Haagise ees oli puitalus, mille kõrval ja all tuvastati loomade karvad ja sõrad ning teisi väiksemaid luid. Põletamiskohast mõni meeter eemal olid ladustatud heinapallide sarnased pallid.

Tegu oli ligi 20-ruutmeetrise alaga, mis asus Konju Kitsefarmist 700-800 meetri kaugusel ning jäänud ka varem kohalikele silma. Nimelt laekus alates 2016. aasta veebruarist kohalikelt elanikelt kaebusi ja märkusi seoses prahi põletamisega Konju Kitsefarmi läheduses. Kohtuotsuselt selgub, et sel teemal suheldi Repinskiga korduvalt nii suuliselt kui ka telefoni teel. Samuti nägi üks tunnistajapingis olnud Toila valla heakorra spetsialist ka ise prahi põletamist. 

Et 2017. aasta augustis pistelise kontrolli käigus tuvastatud jäätmed tulid just Repinski farmist, viitasid Konju Kitsefarmi kleebistega pakendid, tšekid, väikesed purgid, sinised kilesussid ning ühekordne riie, mis pärinesid tõenäoliselt Konju Kitsefarmist.

Jäätmed viis Konju Kitsefarmi renditud Puraviku kinnistule farmis alates 2017. aasta juunist töötanud traktorist ning seda Martin Repinski käsul. Repinski väitis kohtus, et tegu oli eksitusega.

Jäätmed oleks tulnud üle anda hoopis jäätmete käitlemiseks luba või registreerimistõendit omavale isikule. 

Inspektsioon karistas Konju Kitsefarmi OÜ-d jäätmete käitlemise nõuete rikkumise eest mullu oktoobris 1000-eurose rahatrahviga. 

Repinski otsustas trahvi vaidlustada, pärast koduveski jahvatamist jõustus lõplik Harju maakohtu otsus ning jäätmeseaduse rikkumise eest määrati Repinskile rahatrahviks 450 eurot.

«Etteheidetav tegu on toime pandud otsese tahtlusega, st kohtule ei ole usutav, et Martin Repinski Konju Kitsefarm OÜ juhatuse liikmena ei saanud olla teadlik ettevõtte jäätmemajandusest ning sellest, kuidas see peaks olema korraldatud. Seda enam, et jäätmetega seonduv oli üks Repinski ülesandeid,» seisab kohtuotsuses. 

Kohus leidis, et miinimumilähedane rahatrahv on piisavaks, et Konju Kitsefarmi OÜ saaks aru rikkumisest. Ehkki Repinski ettevõttel on ka varem olnud jäätmekäitluse korraldamisel olnud probleeme arvete tasumisega, oli prügipõletamise näol tegu esmakordse taolise tuvastatud rikkumisega. 

Näiteks selgub kohtuotsusest, et viimati oli Konju Kitsefarmil jäätmevedaja Ekovir OÜ ees ligi 1000-eurone võlgnevus, mis on praeguseks likvideeritud. 

«Karistuse määramisel tuleb arvestada, et karistuse suurus oleks piisav ning mõjus hoidmaks Konju Kitsefarm OÜ-d edaspidi sarnaste õigusrikkumiste toimepanemisest,» seisab kohtuotsuses. Mõistetud rahatrahv on minimaalses määras, sest Repinski likvideeris jäätmed koheselt ning sai rikkumisest aru. 

Kohtulahend jõustus 24. augustil 2018.

§ 120¹.  Jäätmete käitlemise nõuete rikkumine

 (1) Jäätmete käitlemise eest jäätmeloata, kui luba on nõutav, või loa nõudeid rikkudes, samuti jäätmete nende käitlemiseks õigust omavale isikule üleandmise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles