Tallinna abilinnapea palus pagulastele rohkem raha anda
Linnaosavanemate sõnul pole neil piisavalt pagulasi, kes toetustest huvitatud oleksid!

Vao pagulaskeskus.

FOTO: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev saatis 30. augustil linnaosavanematele kirja, milles palus neil pagulasabiks eraldatud raha aktiivsemalt kulutada. Linnaosavanemate sõnul pole neil aga lihtsalt piisavalt pagulasi, kes täiendavatest toetustest huvitatud oleksid.

«Eraldatud pagulasabi kasutamise kohta läbi viidud sisemine analüüs näitas, et käesoleval aastal on nende vahendite kasutamine linnaosade poolt olnud tagasihoidlik,» seisab Belobrovtsevi poolt saadetud kirjas. Linnaosavanematega vesteldes tuleb aga välja, et pagulased ise ei ole suurt huvi lisaraha vastu üles näidanud.

«Meie inimestest osa käivad tööl ja ka seetõttu neil ei ole olnud vaja täiendavaid toetusi,» kommenteeris Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe, miks nemad pagulastele lisatoetusi taodelnud pole. Riibe selgitas, et nende linnaosas on lihtsalt pagulaste arv väike, mistõttu on ka summad väiksemad. Linnaosa vanema sõnul palusid nad pagulaste toetamiseks aasta alguses toetust 1000 eurot, mis suuremas osas on tänaseks ka kasutatud. Riibe sõnul elab Kristiines üks viieliikmeline perekond, üks paar ja kaks üksikut meest. «Neil läheb kõik elu vaikselt, korralikult, õpivad keelt, käivad kursustel,» kommenteeris linnaosa vanem pagulaste olukorda.

Vaatamata abilinnapea palvele aktiivsemalt pagulasabiks eraldatud raha kulutada pole Lasnamäe linnaosavalitsuse vanema Maria Jufereva sõnul sel aastal neile vaatamata sotsiaalhoolekande osakonna juhataja poolt esitatud taotlusele pagulasabi raha eraldatud. «Põhjust ei ole teada,» sõnas Jufereva. Linnaosavalitsuse vanema sõnul on nad seetõttu sel aastal rahvusvahelise kaitse saajaid regulaarselt toetanud linnaosa enda vahenditest.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul oli Lasnamäe linnaosale vahendite mitteeraldamise põhjuseks aga tehnilist laadi eksitus ning uue taotluse peale eraldatakse neile raha veel sel aastal.

Haabersti linnaosa vanema Marek Jürgensoni sõnul oli 2017. aastal nende linnaosa valitsusele eraldatud 500 eurot abi, mis oli mõeldud ühele pagulasele. Linnaosavanema sõnul oli antud isik teadlik võimalusest saada rahalist abi, kuid ta ei tulnud selle jaoks taotlust esitama. «Käesoleval aastal käis isik uurimas võimalust seda abi kasutada ning meile on eraldatud 500 eurot. Isikuga on räägitud ning selgitatud abi saamise võimalust,» kirjeldas Jürgenson.

Kuigi kirjas palub abilinnapea Vadim Belobrovtsev pagulasabi aktiivsemalt kasutada, vastas ta ajakirjaniku päringu peale, et neid vahendeid tuleb kasutada säästlikult ja vastavalt tegelikele vajadustele. «Tegu ei ole probleemiga, kirja eesmärk on selgitada täiendavalt välja kvoodipagulaste vajadused seoses sügis-talvise perioodi ja kooliaasta algusega. Kindlasti kogu eraldatud raha ühe korraga ära kasutama ei pea,» kommenteeris Belobrovtsev. 

FOTO: Tallinna linnavalitsus

Tagasi üles