Tallinn taastab alaealiste komisjonid ja hakkab probleemseid peresid ümber asustama

FOTO: «Reporter» / Kanal 2

Kõigi Tallinna kaheksa linnaosa juurde luuakse alaealiste komisjonid, politsei ja koolid hakkavad omavahel probleemsete noorte kohta tõhusamalt infot vahetama ja suvisel perioodil palgatakse spordiväljakute juurde treenereid.

Tallinna linnavalitsus pani tänasel kabinetiistungil paika 9-punktilise programmi, mis sündis linna ametite ettepanekute põhjal, pärast linnajuhtide kohtumist politseiga ja ümarlauda sise- ja justiitsministeeriumis.

Linnapea Taavi Aas ütles, et pärast augustikuus teravdatud tähelepanu alla sattunud noorte kohati vägivaldseid kogunemisi on linn kavandanud tervet rida erinevaid meetmeid, kuidas noorte ja linlaste turvalisus tagada. «Võtame asja väga tõsiselt. Ei aita ainult sellest, et avame veel sel aastal kolm uut välispordiväljakut, probleemsete noortega tuleb eraldi ja süsteemselt tegeleda,» ütles Aas.

Linnavalitsus otsustas, et lastekaitse töötajad hakkavad tööle politseiga ühes majas ja teevad ka linnas reide koostöös noorsootöötajatega. Uute parkide loomisel või vanade uuendamisel kaasatakse protsessi ka politsei esindajad, et pargid saaksid võimalikult turvalised.

Lasnamäe Raadiku piirkonna probleemide kaardistamiseks ja parimate lahenduste leidmiseks moodustakse eraldi töögrupp, mille esimeseks ülesandeks saab ka piirkonnas täiendavate turvalisusmeetmete rakendamine.

Kui praegu on Tallinnas viis nn mobiilset noorsootöötajat, kes liiguvad linna eri piirkondades, kus noored kogunevad, on kavas juurde palgata neli noorsootöötajat: kaks Kesklinna piirkonda, üks Põhja-Tallinna ja üks Lasnamäele.

Peale selle hakkab linnavaraamet rohkem tähelepanu pöörama probleemsetele perekondadele ning tegelema vajadusel nende perede ümberasutamisega. Samuti on linna sooviks saada munitsipaalpolitseile juurde täiendavaid õigusi sarnaselt näiteks abipolitseinikele, et tagada linnas veelgi parem turvalisus.

Tagasi üles