Eesti ametkonnad jäävad Danske vilepuhuja kaitsest rääkides kidakeelseks

Danske panga Eesti filiaal. 

FOTO: Tairo Lutter

Eestis tunnistajakaitsega tegelevad keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur jäävad Danske Banki skandaali vilepuhujale Howard Wilkinsonile võimaliku kaitse pakkumise küsimuses kidakeelseks.

Politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo nõunik Martin Luige selgitas, et tunnistajakaitse meetmeid saab vastavalt seadusele rakendada tunnistaja puhul, kes annab kriminaalmenetluses olulisi ütlusi ja kelle turvalisus on ohus. Selliseid juhtumeid on Eestis aastas alla kümne.

«Tunnistajakaitse võib tähendada nii füüsilist kaitset kui ka uue identiteedi loomist. Täpsem info tunnistajakaitse meetmetest on paraku riigisaladus. Tunnistajakaitset korraldavad Eestis keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur,» ütles Luige.

Riigiprokuratuuri pressinõuniku Kaarel Kallase sõnul on prokuratuur kõnealuse kirja ehk pressiteate kätte saanud, kuid ei pea õigeks jagada avalikkusega teavet konkreetsete menetlusosalistega peetava suhtluse sisu kohta.

«Iga menetlusosalise turvalisus on prokuratuuri jaoks prioriteet ning lähtume oma otsustes alati konkreetse inimese vajadustest ja temaga seotud asjaoludest,» sõnas Kallas.

Seadus võimaldab anda inimesele plastilise operatsiooniga uue näo

Eestis reguleerib tunnistajatele kaitse andmist 2005. aastal vastuvõetud tunnistajakaitse seadus, mis pakub tunnistajate kaitseks võimalusi, mis esmapilgul paistavad sobivat mõnda põnevusfilmi. Muu hulgas annab seadus võimaluse anda kaitstavale uus identiteet või anda talle plastilise operatsiooniga uus nägu.

Seaduse järgi kohaldatakse tunnistajakaitse kohaldamisel järgmisi kaitseabinõusid:

  1. kaitstava isiku ja tema vara füüsiline kaitse
  2. kaitstavale enesekaitsevahendite võimaldamine
  3. kaitstavale uute sidevahendite või nende numbrite võimaldamine
  4. transpordivahendite uute registreerimistunnuste võimaldamine
  5. kaitstavale uue elu-, töö- või õpingukoha võimaldamine
  6. kaitstava varjatult üleviimine ohutusse paikkonda või asukohta
  7. isiku välimuse muutmine plastilise operatsiooni tegemisega
  8. kaitstavale uue identiteedi loomine
  9. muud kaitseabinõud.

Tunnistajakaitseprogrammiga liitudes sõlmib kaitstav riigivõimudega kaitselepingu. Kaitse võib laieneda vajadusel tema lähedastele.

Tunnistajakaitsega seonduv on kaetud riigisaladusega ning sõltuvalt teabe iseloomust on info iga konkreetse juhtumi kohta salastatud 25-75 aastaks.

Danske Banki väidetava rahapesu paljastanud Howard Wilkinsoni advokaadid kutsusid sellel nädalal Eestit ja Taanit üles mehele kaitset pakkuma. Advokaatide sõnul lekitati Wilkinsoni isik Eesti meediasse tema nõusolekuta.

Wilkinsoni esindav Stephen Kohn sõnas pressiteates, et Wilkinson paljastas mitme miljardi dollari suuruse rahapesuskeemi Venemaalt läbi Lääne pankade esimest korda viis aastat tagasi ning kogu selle aja jooksul püsis tema isik varjatud.

Tagasi üles