Võru linnavalitsus tahab kaitseväelt planeeringu eest ligi miljon eurot

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Võru linnavalitsus peab ühelt poolt kaitseväe paiknemist linnas äärmiselt vajalikuks, teiselt poolt aga pressib nüüd Taara linnaku planeeringu muutmise eest välja 900 000 eurot, kirjutab Lõunaeestlane.

«Taara asumi elanike elukeskkonna halvenemise ja perspektiivse elamumaa vähenemise kompenseerimiseks teeme ettepaneku anda riigil Võru linnale toetust asumit läbivate tänavate korrastamiseks ning asumisse mänguväljaku rajamiseks. Taara, Tulika, Kalmuse ja Mündi tänav vajavad asfaltkatet ning kõnniteid. Mänguväljakule sobiv asukoht oleks Taara, Madara ja Mündi vahelisel reformimata riigimaal. Võru Linnavalitsuse hinnangul on tänavate eeldatav maksumus umbes 800 000 eurot ning mänguväljakul umbes 100 000 eurot,» seisab Võru linnavalitsuse kirjas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus esitas detailplaneeringu algatamise taotluse Taara linnaku territooriumi laiendamiseks. Tegemist on riigimaaga, mida praegu ei kasutata. Võru linnavalitsus arutas pärast seda koos kohalike elanikega detailplaneeringu algatamise võimalikkust ning esitas võimaliku lahendusskeemi, millisena näeb linnaku laiendamise võimalusi.

Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhtaja Kusti Salm ütles Postimehele, et Kaitseväe Taara linnaku laiendamine on tähtis 2. jalaväebrigaadi tegevuse arendamiseks ehk sellest sõltub kogu Lõuna-Eesti kaitsetaristu areng.

«Seetõttu on kaitseministeeriumile oluline, et kohalik omavalitsus võtaks arutlusele meie esitatud detailplaneeringu, mille eesmärgiks on luua riigimaale kaitseväe reservsõidukite parkla,» ütles Salm.

Kaitseministeeriumi jaoks on enne detailplaneeringu menetlusse võtmist ja selle sisulist arutelu suuremahuliste eeltingimuste seadmine Võru linna poolt uudne ja ootamatu.

«Ei ole täpselt selge, mis on sellise soovi tegelik ajend. Kaitseministeeriumil puuduvad andmed artiklis esitatud väidete kinnituseks. Võru linn on kaitseministeeriumile selgitanud, et probleem Taara linnaku arendamisega tuleneb Taara asumi elanike vastuseisust,» ütles Salm.

Tagasi üles