Fotod ja video: mereväelase baaskursusel osalejad jäid ööpäevaks päästeparvedesse

Miinisadamas lõppes eile mereväelase baaskursuse lõpuharjutus, kus mängiti läbi avariiolukorda sattunud laeva maha jätmine ning päästjate saabumiseni ööpäevaks päästeparvedesse jäämine.

«Osavõtjad olid püüdlikud ja läbisid kontrollharjutused eeskujulikult. Alusväljaõppes ei saa teha järeleandmisi, sest kursuslasi on peagi ootamas pikemad meresõidud, kus õpitud oskuseid igapäevaselt rakendatakse,» ütles kursuse instruktor veebel Mairo Küünarpuu.

Ligi 30 osalejaga mereväelase baaskursusele olid sel korral arvatud nii tegevväelased kui ajateenijad. Õpingutel valmistuti mereväe laevadel ettetulevateks ülesanneteks ja omandati praktiline kogemus tegutsemaks kriisiolukordades, näiteks tulekahjude, lekete või laeva maha jätmise korral.

Neljanädalasel kursusel osalenud ajateenijad suunatakse kõik mereväe sõjalaevadele, kus edasise teenistuse käigus spetsialiseerutakse sidepidamise, miinitõrje-relvastuse, kokk-parameediku või motorist-elektriku erialadele.

Mereväelase baaskursust viiakse Miinisadama linnakus paiknevas mereväekoolis läbi kahel korral aastas. Mereväekool tegeleb uurimus- ja arendustööga, koordineerib õppetegevust mereväes ning nõustab mereväelist väljaõpet ja õppetegevust kaitseväes.

Tagasi üles