Viis uussisserändajat hakkavad oma saatusekaaslasi nõustama

Pagulasstaatust tõendav dokument.

FOTO: Javed Sultan / Rover Images / Sipa

Viis pagulasstaatuses uussisserändajat läbis kogemusnõustaja koolitusprogrammi ning edaspidi hakkavad nad vajadusel nõustama sarnase kultuuritaustaga inimesi, kes on Eestisse elama asunud.

MTÜ Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson ütles BNSile, et kogemusnõustaja koolitusprogrammi läbis viis inimest, neist kaks on pärit Süüriast, üks Afganistanist, üks Sri Lankalt ja üks Venemaalt. Kõik on Eestis saanud pagulasstaatuse. 

Ta selgitas, et kogemusnõustaja on inimene, kellel on nõustajaga sama kultuuriline taust ning kes on Eestisse elama asudes läbi elanud nõustatavaga sarnased kogemused. «Kogemusnõustaja tajub paremini nõustava vajadusi ja probleeme,» märkis Janson.

MTÜ selgitas oma Facebooki leheküljel, et kogemusnõustaja kasutamisel on palju eeliseid. «Nõustaja sarnased läbielamised tekitavad usaldust ja lõhuvad barjääre; see annab uutele saabujatele positiivse rollimudeli, et uues ühiskonnas toimetulek on võimalik; kaob ära vajadus tõlke ja vahendaja järele; sellega saab jõustada ja rakendada neid inimesi, kelle rändekogemus on juba selja taga ning kellel on endal sisemine motivatsioon aidata ka uusi saabujaid,» kirjutas MTÜ. «Kogemusnõustajal on kergem mõista sarnases olukorras olevat inimest ja tema olukorra nüansse kui teiste teenuste pakkujatel.» 

«Kogemusnõustamine saab olema üks meie pakutavatest tugiteenustest,» sõnas Janson. «Oleme juba pikka aega näinud, et sellist teenust on vaja.» 

Jansoni sõnul hakkavad koolituse läbinud kogemusnõustajad oma teenust pakkuma üle Eesti. «Viis inimest katavad selle teenuse vajadused praeguse seisuga ära.»

Kogemusnõustajad hakkavad Jansoni sõnul tegutsema uuest aastast, pärast seda, kui nad on läbinud nõustajapraktika. 

Kogemusnõustaja töö on tasustatud tunnitasu alusel, seda rahastavad Euroopa Liit ja siseministeerium.

Tagasi üles
Back