Videod: Eesti Kontserdi nõukogu esimees Laul ei ole enda sõnul vigu teinud
Täiendatud!

Kultuuriminister Indrek Saar teatas täna, et SA Eesti Kontsert viieliikmeline nõukogu kutsutakse tagasi seoses uue juhi valimisega tekkinud segadusega.

Kultuuriminister Indrek Saar otsustas nõukogu täies koosseisus tagasi kutsuda pärast seda, kui oli tutvunud Eesti Kontserdi nõukogu esimehe Indrek Laulu ülevaatega juhatuse liikme konkursi läbiviimise protsessist ning kohtunud kõigi nõukogu liikmetega. 

​Eesti Kontserdi nõukokku kuuluvad Indrek Laul (Estonia klaverivabrik), Margus Pärtlas (muusikaakadeemia), Tea Varrak (haridus- ja teadusministeerium), Marika Tuusis (rahandusministeerium) ja Madli-Liis Parts (kultuuriministeeriumi muusikanõunik).

Tänasel kohtumisel otsustati, et sihtasutuse juhatuse liikme võimaliku uue konkursi kohta teeb otsuse nõukogu. Nõukogu liikmete nimetamise protsessist teavitab kultuuriministeerium avalikkust niipea, kui kokkulepped on sõlmitud.​ 

Saare kinnitusel said kõik nõukogu liikmed täna toimunud paaritunnise arutelu käigus esitada oma selgitused ning teha ettepanekud, kuidas tagada töörahu.

«Pärast materjalidega tutvumist ja arutelu sai kõigile selgeks peamine – nõukogu ei ole selles koosseisus ja senise esimehe juhtimisel töövõimeline,» ütles minister Saar. «Etteheide nõukogu esimehele on ebapiisav infovahetus nõukogu liikmetega ning suutmatus saavutada nõukogus vajalikku konsensust. Ka on lahknenud arusaamad organisatsiooni juhtimisest ja vajadusest.»

«Eesti Kontserdi praegune majanduslik seis vajab selgelt teistsugust lähenemist ja juhtimist. Sellepärast otsustasime jätkata täiesti puhtalt lehelt – see otsus tugines ka valdava osa nõukogu liikmete ettepanekule,» lisas ta.

-Indrek Laul, kuidas läks nii, et Eesti Kontserdi nõukogu täna tagasi kutsuti?

See oli ministri otsus.

-Millest see otsus teie hinnangul võis olla tingitud?

Ma arvan, et minister oskab ise kõige paremini selgitada, miks ta sellise otsuse tegi.

-Kas te ise ei näe, et midagi on vahepeal valesti läinud?

Ma tegin oma tööd pühendumusega, südamega ja juristid on mulle ütelnud ja kinnitanud, et ma ei ole juriidiliselt teinud ühtegi viga.

-Nii et te jääte selle juurde, et te ei ole oma töös eksinud?

Nagu ma ütlesin, seda mulle juristid kinnitasid. Viisin koos nõukogu liikmetega läbi konkursi. Kui konkurss oli lõppenud, surusid mitmed valimiskomisjoni liikmed mu kätt ja tunnustasid hea konkursi korraldamise eest. Seejärel kogusin kokku konkursi võitnud Laine Randjärve soovid ja ootused ning viisin need nõukogule 4. oktoobri koosolekuks.

Nõukogu andis mulle volituse läbirääkimiseks, seadis tingimused. Olen need läbirääkimised pidanud, tulnud tagasi positiivse tulemusega, kus Laine Randjärv oli nõus kõikide tingimustega. Nõukogu liikmed on kinnitanud, et need läbirääkimised on peetud korrektselt ja nende läbirääkimiste kohta ei olnud nõukogul mulle pretensioone. 

-Juriidiliselt võib ju kõik korrektne olla, aga see, mis meediasse on jõudnud, kõige viisakam just ei ole.

Olen lähtunud seadusandlusest, Eesti Kontserdi põhikirjast. See on väga väärikas asutus, seal on väga väärikad kollektiivid. See, kuidas keegi meedias kirjutatut tõlgendab, ei saa olla mulle kõikide sisuliste ja vajalike otsuste ainuallikas.

-Kas te peate ministri otsust õiglaseks?

See on ministri otsus ja tema võib sellise otsuse teha.

-See on küll tema otsus, aga teie võite sellele nõukogu esimehena hinnangu anda.

Jällegi. Olen järginud seadust, olen teinud juriidiliselt kõik korrektselt. Olen teinud oma tööd heas usus ja vastutustundega. 

-Seda arvestades võiks ju arvata, et teiega on oldud ülekohtune.

Praegu on siin selline otsus ja eks kõik võtavad vastutuse.

-Siin on spekuleeritud, et need otsused on olnud poliitiliselt mõjutatud. Mida te selle kohta ütlete?

Mind isiklikult ei ole poliitiliselt mõjutatud.

-Mis saab edasi?

Auditikomitee peab jätkama, aga nõukogu on terves koosseisus tagasi kutsutud.

Laine Randjärve esindav vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets sai eelmisel nädalal Eesti Kontserdilt palutud dokumendid kätte täna ning tutvub alles nendega. Vandeadvokaadi sõnul on Eesti Kontsert esitanud talle dokumendid teise Ellex Raidla advokaadibüroo vahendusel ning materjalide hulgas on ka 24. oktoobri koosoleku protokoll, kus pole ühtegi allkirja.

«Praegu on olnud väga palju suusõnalisi kommentaare, sealhulgas ka 24. oktoobri otsus, mis puudutas Randjärve tagasikutsumist tema juhatuse liikme kohalt, vana konkursi tühistamist ja uue konkursi väljakuulutamist juhatuse liikme ametikohale,» lisas Mägi-Rohtmets Postimehele. 

«Mida võiks nende dokumentide pinnalt juurde öelda või kas see muudab minu varasemat seisukohta, saab öelda pärast seda, kui olen dokumendid läbi analüüsinud ja võrrelnud selle dokumentatsiooni ja teabega, mida on mulle varem Randjärv edastanud,» lisas vandeadvokaat.

Nimelt on kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompus varem rahvusringhäälingu vahendusel lükanud ümber Laine Randjärve esindaja vandeadvokaadi Mari Mägi-Rohtmetsa seisukoha, nagu oleks Eesti Kontserdi nõukogu Randjärvega lepingu sõlminud.

«4. oktoobril otsustati SA Eesti Kontserdi nõukogu protokolliga anda volitused nõukogu esimehele Indrek Laulule juhatuse liikme lepingu tingimuste üle läbirääkimiste pidamiseks Laine Randjärvega. Lepingut Eesti Kontserdi juhatuse liikme ametikohale sõlmitud ei ole,» ütles Kompus ERRile.

Mis ja millal juhtus?

– Millal toimus Eesti Kontserdi töövestlus Laine Randjärvega?

Töövestlus toimus 13. septembril.

– Millal avalikustati konkursi võitja?

Konkursi võitja tehti teatavaks 13. septembril.

– Millal teatas Randjärv, et ei saa asuda tööle 1. veebruaril, vaid teeb seda hoopis märtsis?

13. septembril, pärast seda, kui Eesti Kontserdi nõukogu esimees teda konkursi tulemustest teavitas.

– Millal teatas Randjärv, et saab tööle asuda hoopis aprillis?

Millal nõukogu selle info sai, ei ole täpselt teada, kuid meedias kirjutas sellest esimest korda Õhtuleht 4. oktoobril.

– Millal teatas Randjärv, et saab siiski tööle asuda Eesti Kontserdile sobival ajal?

22. oktoobril saatis Laine Randjärv sellekohase kirja nõukogu esimehele, kes oli läbirääkimisteks volitatud isik, kes edastas kirja kohe nõukogu liikmetele.

Täpsustus: SA Eesti Kontserti nõukogu liige Madli-Liis Parts täpsustas hiljem, et Randjärv teavitas neid 17. oktoobril.

– Mis juhtus 24. oktoobril?

Eesti Kontserdi nõukogu otsustas hääletusel mitte anda nõukogu esimehele Indrek Laulule volitust Randjärvega töölepingu sõlmimiseks.

Allikas: Eesti Kontsert

Tagasi üles