Valitsus arutab ettepanekuid elatisraha võlglaste survestamiseks

Rahatähed.

FOTO: Urmas Luik

Valitsus arutab neljapäevasel istungil justiitsminister Urmas Reinsalu ettepanekuid laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjate senisest tugevamaks survestamiseks.

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohaselt võimaldatakse täiendavalt kehtetuks tunnistada elatise võlgniku reisidokumendid nagu näiteks Eesti kodaniku pass, ajutine reisidokument, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus ning keelata ka nende väljaandmine, teatas valitsuse pressiesindaja kolmapäeval.

Kuna ID-kaardi omamine on Eestis kohustuslik alates 15. eluaastast, ei saa seda elatise võlgnikul kehtetuks tunnistada ning piirata tema vaba liikumise õigust Euroopa Liidus. Küll aga piiraks meede elatise võlgniku õigust reisida Euroopa Liidust väljapoole.

Eelnõu kohaselt saab kohtutäitur, kui tal ei ole õnnestunud elatise võlgnikult kahe kuu jooksul elatist välja nõuda, reisidokumendi kehtetuks tunnistamiseks ja uue andmise keelamiseks pöörduda kohtusse.

Veel soovitakse ühe meetmena rakendada elatisvõlgniku sõiduki loovutamist. Selleks soovitakse luua liiklusregistrisse lisamärge, mille alusel saab politsei võlgniku sõiduki kohtutäiturile üle anda.

Eelnõu kohaselt kohustatakse kolmandaid isikuid nagu pangad, kasiinod, pandimajad, kellel on kohustus isikut tuvastada, keelduda elatise võlgnikule üle 5000 euro suurusest rahalise kohustuse täitmisest sularahas.

Seadus jõustuks kava kohaselt 1. jaanuaril 2021.

Kehtiva õiguse järgi on juba praegu võimalik peatada elatise võlgnike õigusi ja lubasid nagu näiteks mootorsõiduki juhtimisõigus, relvaluba, kalastuskaart, keelduda võlgnikule toetuse maksmisest nagu näiteks erametsaomanike toetus, nõuda kolmandalt isikult võlgniku eest tasutud raha arestimist või avalikustada võlgnike nimed. Need meetmed jõustusid 1. märtsil 2016.

Tagasi üles