Käeraudades vanaema matustele viidud Eesti vang kaotas Euroopa Inimõiguste Kohtus

Venemaa parlamendisaadik Rauf Arašukov peeti kinni jaanuari lõpus.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Euroopa Inimõiguste Kohus jättis rahuldamata Eesti vangi kaebuse, kes nõudis hüvitist selle eest, et ta pandi vanaema matustele minnes käe- ja jalaraudadesse ning teda transportinud vanglabussis puudusid turvavööd.

Indrek Jatsõšõn esitas Euroopa Inimõiguste Kohtule Eesti riigi vastu kaebuse pärast seda, kui ta jäi oma hagis kõigis kohtuastmetes kaotajaks. Mees nõudis oma hagis talle põhjustatud kannatuste hüvitamiseks 7500 eurot.

Tartu vangla direktor lubas vanglakaristust kandva Jatsõšõni 15. mail 2013 konvoi järelevalve all Viljandimaal Tarvastu kabelis toimuvale vanaema matusetalitusele. Enne väljasõitu aheldati mees käe- ja jalaraudadesse.

Matustele sõiduks paigutati Jatsõšõn vangide veoks kohaldatud Volkswagen Crafteri bussi, mille üksikkambri pindala oli 0,51 ruutmeerit. Üksikkambris oli üks pink ja puudus turvavöö. Jatsõšõni hinnangul seati nii tema elu ohtu, kuna bussi õnnetusse sattumise korral ei oleks ta saanud ennast kaitsta.

Vangi hinnangul ei olnud põhjendatud tema aheldamine käe- ja jalaraudadesse ning ta leidis, et ahelatega soovis vangla teda lihtsalt niimoodi matustel lähedastele eksponeerida.

Sama bussiga viidi vanaema matustele ka Jatsõšõni vend, kuid temale pandi peale ainult käerauad. Jatsõšõn leidis, et nii soovis vangla teda oma lähedaste silmis vennaga võrreldes negatiivsemasse valgusesse panna.

Kõige selle tulemusena tundis Jatsõšõn enda sõnul alandus-, ebakindlus- ja hirmutunnet, mistõttu ta loobus vanaema matustele sõitmisest. Kohtule esitatud hagis nõudis mees endale tekitatud psüühilise trauma hüvitamiseks 7500 eurot.

Tartu vangla märkis kohtule esitatud selgituses, et taolised ohjeldusmeetmed olid põhjendatud, kuna ta oli pannud toime raske isikuvastase kuriteo ja röövimise, tal on olnud vanglas viibides palju distsiplinaarkaristusi ning ta oli ka valvureid rünnanud. Vangla selgituste kohaselt ei ole ametnikel mingit põhjust kedagi käe- ja jalaraudades eksponeerida. Bussis valitsevate sõidutingimuste kohta vangla selgituste jagamisest loobus, kuna Jatsõšõn loobus matusele sõidust ja seega ei viibinud nimetatud sõidutingimustes.

Nii Tartu halduskohus kui ka ringkonnakohus Jatsõšõni hagi rahuldamata. Riigikohus otsustas edasikaebust mitte menetleda. Jatsõšõn esitas seejärel kaebuse Euroopa Inimõiguste kohtule, mis otsustas eelmisel nädalal, kaebust mitte rahuldada.

Inimõiguste kohus ei leidnud juhtumis inimõiguste konventsiooni rikkumist. Kohus märkis, et mees pidi vanglast vanaema matustele lubamisel arvestama sellega, et ta on karistust kandev kinnipeetav ja talle võidakse panna peale käe- ja jalarauad. Samuti märkis inimõiguste kohus, et Jatsõšõn andis vanglale esitatud kaebuses ning hiljem Eesti kohtutele vastuolulisi ütlusi.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles