Aarne Saluveer peab kohtu otsusel oma väited ümber lükkama
Lisatud Saluveeri kommentaar

Aarne Saluveer.

FOTO: Peeter Langovits

Tallinna ringkonnakohus pani täna Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli endisele juhile Aarne Saluveerile kohustuse esitada kooli nõukogule avaldus, milles ta lükkab oma varasemad väited ümber.

Ringkonnakohus pani Saluveerile kohustuse esitada 30 päeva jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist kooli nõukogule allkirjastatud avaldus, milles on kirjas: «Mina, Aarne Saluveer, avaldasin 26.04.2017 Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli nõukogu koosolekul ebaõigeid faktiväiteid H.H. kohta, et on usaldusisik, kes helistab juristidele, et pakkuda pistist. Eeltoodud väited ei vasta tõele».

Kohtuotsuses on usaldusisik märgitud initsiaalidega H.H.  Georg Otsa nimelise muusikakooli nõukogus on selliste initsiaalidega ainult Hain Hõlpus.

Harju maakohus arutas sama teemat tänavu 5. jaanuaril ja kohustas Saluveeri samuti oma väited ümber lükkama, kuid jaanuarikuise otsuse järgi pidanuks ta tegema seda nõukogu koosolekul suuliselt.

Ringkonnakohus leidis, et kuna Saluveer ise enam muusikakooli nõukogu koosseisu ei kuulu, samuti ei sõltu temast nõukogu koosoleku kokkukutsumine, siis ei saa teda kohustada avaldama 30 päeva jooksul otsuse jõustumisest viidatud avaldust nõukogu koosolekul. Seega muutis kohus avalduse esitamise viisi ja suulise ettekandmise asemel peab ta esitama avalduse kirjalikult allkirjastatuna.

30. oktoobril langetatud kohtuotsus ei ole veel jõustunud, tänase seisuga ei ole riigikohtule selle peale kassatsiooni esitatud.

Saluveer kaebab otsuse tõenäoliselt edasi riigikohtusse

Aarne Saluveer ütles Postimehele, et tõenäoliselt esitab ta riigikohtule kassatsioonkaebuse. «Arutame ringkonnakohtuotsuse kõiki aspekte ja langetame lähiajal lõpliku otsuse, kas minna edasi riigikohtusse,» ütles Saluveer.

Saluveeri sõnul on ta siiamaani seisukohal, et sõnad, mille ta mullu aprillis välja ütles, olid õiged ega vaja ümberlükkamist.

Ta märkis, et tegemist on põhimõttelise kaasusega ning Eesti kohtutes on esmakordselt arutlusel küsimus, kuidas tuleks nõukoguga käituda.

Aarne Saluveer esitas Hain Hõlpuse kohta selliseid väiteid mullu 26. aprillil Georg Otsa nimelise Muusikakooli nõukogu istungil. Samal ajal olid muusikakooli õpetajad esitanud Aarne Saluveerile umbusaldusavalduse. 136 lepingulisest töötajast allkirjastas umbusaldusavalduse 79 inimest.

Muusikakooli õpetaja ja töötajate usaldusisik Hain Hõlpus rääkis mullu aprillis, et Saluveeriga oli probleeme palju, aga viimaseks piisaks sai uus palgakorraldus. Kuigi õpetajatele lubati palgatõusu, siis paljudel see hoopis langes. Paljud kooli töötajad kirjeldasid Saluveeri juhtumisstiili sõnadega «autokraatlik» ja «kaootiline».

Haridus- ja teadusministeerium leidis mullu aprillis, et kuigi Saluveer oli teinud vigu, võiks ta siiski ametisse jääda ja lahendada erimeelsusi psühholoogi abil.

Kuigi Saluveer jäi mullu kevadel ametisse, otsustas ta esitada ise lahkumisavalduse ning tema viimane tööpäev muusikakoolis oli mullu juulis.

Tagasi üles