Õigus võitis õigluse: liinibussides tüdrukuid näperdanud mees pääseb seaduselünga tõttu vanglast

Põlv. Illustreeriv foto.

FOTO: ANTS LIIGUS / PRNPM/EMF

Riigikohus tegi täna otsuse, millega vabastas Tallinna linnaliinibussides ning kinosaalides lapsi näperdanud mehe kõikidest süüdistustest. Ehkki maa- ja ringkonnakohtus on mehe teod leidnud tõendamist, pääseb ta seaduselünga tõttu kõigest puhtalt.

Riigikohus leidis, et ehkki süüdistatav hõõrus ennast mitmel korral 2007. ja 2005. aastal sündinud tüdrukute vastu, rahuldades niiviisi oma sugulist kirge, pole tema teod käsitletavad talle esitatud paragrahvide mõistes ei vägistamise ega suguühtega võrdsustatud iseloomuga tegudena.

Oma süüd on tunnistanud mees kohtus varasemalt ka ise, väites, et tundis joobeseisundi tõttu ebatervet tõmmet puudutada lapseealisi kannatanuid, samuti möönis ta, et põhjustas kannatanutele üleelamisi.

Riigikohus leidis, et lapse õigus kehalisele puutumatusele ja vaimse ning füüsilise tervise kaitsele peavad olema vaieldamatult tagatud ning süüdistatav käitus kannatanute tahte vastaselt, tema tegevus oli kehaline ja sel oli seksuaalne tähendus ja oma käitumisega alandas ta kannatanute inimväärikust.

Riigikohtu hinnangul oli süüdistatava käitumisviis kahtlemata ahistav ning kannatanuid oluliselt häiriv, kuid oma raskusastmelt ei olnud see siiski võrdväärne vägistamisega.

Napilt aasta on Eesti karistusseadustikus uus seadusepügal, mis käsitleb seksuaalset ahistamist ning just sellise süüdistuse oleks kehtiva seaduse järgi saanud riigikohtu hinnangul mehele ka esitada ent tõestatud episoodid juhtusid ajal, kui sellist paragrahvi meie seaduses veel ei tuntud. Tänaseks on seadust küll parandatud, sest varasemalt polnud võimalik kergemate seksuaalkuritegude eest karistust üldse määrata.

Maa- ja ringkonnakohus mõistsid seega mehe süüdi vägistamise paragrahvi alusel, kuid samas ei saa jalahõõrumist ja niivõrd rasket kuritegu nagu seda on vägistamine, kõrgeima kohtu hinnangul võrdsustada. Seda ei luba ka seadus ning kohtud rikkusid selle kohaldamisega materiaalõigust.

Riigikohtu kolleegiumi hinnangul ei vasta süüdistuses kirjeldatud teod ka ühelegi muule tegude toimepanemise ajal kehtinud karistusseadustikus sätestatud süüteokoosseisule ning seetõttu tühistati kõik varasemad maa- ja ringkonnakohtu süüdimõistvad otsused. See tähendab, et neljaks aastaks vangi mõistetud näperdaja on pärast otsuse jõustumist vaba mees.

Süüdistus

Süüdistuse järgi näperdas mees 2016. ja 2017. aastal kinosaalis 10- ja 12- aastaseid tüdrukuid. Näiteks istus süüdistatav kannatanu kõrvale, lükkas tema käe käetoelt ning pani enda käe tüdruku reiele. Selle peale lükkas neiu käe minema ning palus lõpetada. Ehkki süüdistatav selle peale korraks lõpetas, libistas ta üsna pea käe sinna tagasi ja nii viiel korral. Samal ajal hõõrus süüdistatav oma jalaga tüdruku säärt.

Teine tõendatud episood juhtus samuti kinosaalis. Mees istus seansi ajal 10-aastase neiu kõrvale paaristoolile, lükkas parema jala pikalt kannatanu suunas ning hõõrus end intensiivselt tüdruku vastu. Vaatamata korduvatele palvetele lõpetada, jätkus ahistamine edasi seni kuni kannatanu otsustas saalist lahkuda.

Oma ohvreid otsis mees ka Tallinna linnaliinibussidest, kus istus kannatanute kõrvale ning ahistas tüdrukuid samade meetoditega nagu kinosaalis. Näiteks istus ta kannatanu kõrvale, ajas oma jalad harki ja hõõrus intensiivselt oma jalga vastu kannatanu jalgu. Kannatanu küsimuse peale «Mida sa teed?» istus süüdistatav temast eemale ja lahkus bussist.

Tagasi üles