Merepäästeõppus Toilas muutus reaalseks mereabisündmuseks

  • Vabatahtlike merepäästjate täiendusõppuse ajal Toilas vajas jaht reaalset abi

Madalale sattunud jahi pukseerimine Toilas.

FOTO: Politsei- ja piirivalveameti otsingu- ja päästetööde sotsiaalmeedia

Eile Toila sadamas toimunud vabatahtlike merepäästjate täiendõppus muutus reaalseks mereabijuhtumiks, kui sadama lähistel kursilt kõrvale kaldunud jaht madalale sattus ja päriselt abi vajas. 

Toila vabatahtlikud merepäästjad ja Politsei- ja Piirivalveameti instruktorid sattusid õppuselt reaalsesse mereabisituatsiooni, kui Rootsi lipu all seilanud jaht 4 inimesega pardal kursist kõrvale kaldus ning madalale sattus. Jaht päästeti madalalt lahti, inimesed ohtu ei sattunud ning arstiabi keegi ei vajanud.

Toilas toimus  PPA instruktorite juhendamisel vabatahtlike merepäästjate täiendõppepäev. Täienduskoolituse peavad vabatahtlikud merepäästjad läbima 3 aasta järel, et värskendada oma oskusi, tutvuda uue tehnikaga ning pikendada merepäästja tunnistuse kehtivust.

Mereabisündmuseks nimetatakse juhtumeid merel, mil inimesed ei ole viga saanud ning ohtu nende elule ega tervisele pole, kuid tehnilist abi, pukseerimist või päästmist vajab veesõiduk või selle last. 

Tagasi üles