Tallinn maksab 70 000 eurot tänavaosa omanikule

Bussipeatus Laagna teel.

FOTO: Toomas Huik

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil heaks kiita kompromissi, millega omandatakse OÜ-lt Ratsionaal 70 000 euroga osa Tiskres asuvast Taludevahe tänavast, mida läbib linna tellitud bussiliin.

Tallinna linnavalitsusele on vajalik saada linnale kohtulikult kinnitatav kompromissina Taludevahe tänav T11 kinnisasi. Linn ei soovi läbi viia sundvõõrandamist, et säästa seeläbi rahalisi vahendeid. 

Priit Altperele kuuluv OÜ Ratsionaal esitas ligi kolm aastat tagasi Harju maakohtule hagi, millega nõudis Tallinna linnalt kinnisasja kasutamise eest perioodil 2014. aasta detsembrist kuni 2015. aasta novembrini ligi 50 000 eurot ning alates hagi esitamisest igakuiselt 4150 eurot kuus.

Nimelt asub kinnistul Keskpäeva tee bussipeatus, mida läbib igapäevaselt bussiliin number 4.

Kinnisasja sihtotstarve on transpordimaa ning see on terves ulatuses osaks Taludevahe tänavast. Kinnistu jääb alale, mis näeb kehtestatud detailplaneeringu kohaselt ette selle avaliku kasutamise.

2016. aasta oktoobris jättis Harju maakohus hagi rahuldamata ja menetluskulud hageja kanda.

2017. aasta veebruari otsusega rahuldas Tallinna ringkonnakohus apellatsioonkaebuse osaliselt, millega tühistas esimese otsuse ning saatis tsiviilasja Harju maakohtule uueks läbivaatamiseks.

Riigikohus jättis möödunud aasta septembris ringkonnakohtu otsuse muutmata, andes asja lahendamiseks muuhulgas seisukohad, mille kohaselt ei või erateel vabalt mootorsõidukiga liikuda, kui omanik pole selleks vastavat nõusolekut andnud.

Tsiviilasja hind riigikohtus oli ligi 150 000 eurot.

Kuivõrd linna tellimusel läbib seda teed bussiliin ja selliseks korralduseks puudub omaniku nõusolek, on see käsitatav kinnisasja kasutamisena omandiõigust rikkudes ja selle tulemusena saadu tuleb linnal hüvitada. Samuti on isikul, kelle õigusi kirjeldatud viisil rikutakse, ka õigus taotleda, et omavalitsus määraks seesuguse tee avalikuks kasutamiseks ja algataks sellele sundvalduse seadmise või sundvõõrandamise menetluse.

Seejärel algatas Tallinna linnavalitsus tänavu juulis OÜ-le Ratsionaal kuuluva kinnisasja omandamise menetlemise.

Paralleelselt on pooled arutanud vaidluse lõpetamist kohtuliku kompromissiga selliselt, et Tallinna linn omandab lepingu eseme, tasudes selle eest hüvitisena 70 000 eurot ning selles on saavutatud ka põhimõtteline kokkulepe.

Linnavalitsuse korralduse eelnõus seisab, et vaidluse lõpetamine sellistel tingimustel on mõistlik ning otstarbekas, sest linn ei tasu OÜ-le Ratsionaal suuremat summat, kui kuuluks tasumisele juba algatatud sundvõõrandamise menetluse läbiviimise tulemina.

Samas langeb selliselt vajadus tellida täiendavaid ekspertiise ja kanda vastavaid kulutusi, pidada kohtuvaidlust riskides kinnistu kasutamise eest tasu ning menetluskulude väljamõistmisega.

Kompromissi kinnitamisel on linn kohustatud tasuma omanikukande tegemise eest täiendavalt veel vaid riigilõivu summas 72 eurot.

Tagasi üles