Lasse Lehis: kui pension ei sõltuks üldse sotsiaalmaksust, poleks seda maksu üldse tarvis

Eesti Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis.

FOTO: Peeter Langovits

Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liikme Lasse Lehis märkis riigikogu sotsiaalkomisjonis heaks kiidetud pensionivalemi muudatust kommenteerides, et kui pensionid ei sõltuks üldse makstud sotsiaalmaksust, siis poleks selle maksuliigi järele üldse vajadust.

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas esmaspäeval muuta pensionivalemit nii, et alates 2037. aastast võetakse pensioni arvestamise aluseks pooles ulatuses staaž ja pooles ulatuses töötasu. Algse eelnõu järgi oleks 2037. aastast võetud pensioni arvestamisel aluseks üksnes töötatud aastad.

Lasse Lehise sõnul on keeruline öelda, milline variant võiks olla Eesti Maksumaksjate Liidu liikmete eelistus.

«Ühest küljest on sotsiaalmaks kindlustus ja peab olema seos tehtud sissemaksete ja saadud väljamaksete vahel. Niinimetatud solidaarsuspõhimõte on kogu aeg olnud pensionisüsteemis baasosa kujul ja tegelikult saaks võrdsustamist läbi viia veelgi lihtsamalt, baasosa suurendades. Teisest küljest võib suur pensionide erinevus tekitada sotsiaalseid probleeme ja madala pensioni saajatele tuleks hakata maksma täiendavaid toetusi mis kokkuvõttes jäävad ikka teiste maksumaksjate kanda,» ütles Lehis.

Tema sõnul mängib oma osa ka see, et mingil arusaamatul põhjusel on tekkinud inimestes usk, et pensionipõlves hakatakse kompenseerima varasemat sissetulekute ebavõrdsust ja tundub, et väga vähe saadakse aru ka sellest, et pension tuleb välja teenida just rahalises mõttes maksu makstes, mitte lihtsalt tööd tehes ja tööaastaid kogudes.

«Ilmselt on praegune staažisüsteem natuke halvasti sõnastatud, kus inimestele jääb mulje, et tööaastad on erineva pikkusega, õigem oleks mõõta pensioni rahalises vääringus, mitte tööaastaid koefitsientidega läbi korrutades,» nentis ta.

Eesti Maksumaksjate Liit peab pensionivalemi arutelu juures oluliseks kaht asja. Esiteks leiab liit, et võrdsed pensionid vähendavad motivatsiooni ausalt makse maksta ja võivad soodustada nii ümbrikupalga maksmist kui sotsiaalmaksu optimeerimist. See suurendaks dividendide ja muu sarnase ainult tulumaksuga maksustatava tulu maksmist, seda enam, et 500-eurose maksuvaba tulu tingimustes on sotsiaalmaksu osakaal tööjõumaksudest veelgi suurenenud ja kiusatused sotsiaalmaksu vältida ilmselt ka suurenenud.

«Teiseks, kui pensionid ei sõltuks üldse makstud sotsiaalmaksust, siis kaoks ja ära vajadus sotsiaalmaksu kui eraldi maksuliigi järele ning vähemalt pensioniosa võiks asendada sel juhul tulumaksuga. Teatavasti on selles suunas ka mõtteid liigutatud, aga aus oleks see ka kohe välja öelda, kui pensionireformi autoritel peaks selline tagamõte olema,» rõhutas Lehis.

Tagasi üles