Otseülekanne konverentsilt “Eesti 2035: väärtuspõhine vaade haridusele”

Väärtuskasvatuse konverents “Eesti 2035: väärtuspõhine vaade haridusele” FOTO: Tartu ülikooli Eetikakeskus

FOTO: Tartu ülikooli eetikakeskus

Eesti tulevikuharidusele pühendatud konverentsil arutatakse, kuidas valmistada noori ette ametiteks, mida ei ole veel olemas  ja kasutama tehnoloogiaid, mida pole veel välja mõeldud.  OECD dokumendis „Hariduste ja oskuste tulevik. Haridus 2030“ soovitatakse toetada õpilaste paindlikkust, enesejuhtimisvõimet, uudishimu ja kujutlusvõimet. Eesti uue haridusstrateegia väljatöötamise hariduse ja vastutuse töörühm on välja töötanud oma nägemuse Eesti hariduse arendamiseks aastatel 2021-2035, mida prof Margit Sutrop konverentsil esimest korda laiemale avalikkusele tutvustab.

Konverents keskendub hariduse tänase seisundi kirjeldamisele ja suurte unistuste sõnastamisele. Analüüsitakse Eesti haridusmõtte ja haridusalaste tõekspidamiste ajalugu; tänaste koolijuhtide ja õpetajate haridusalaseid tõekspidamisi; Eesti kooli suurimaid väljakutseid lähema 15 aasta jooksul. Üks tulevikuhariduse strateegilisi valikuid peaks olema paindlike õpiteede võimaldamine igale õppurile. Püütakse leida vastuseid, kuidas saaksid koolijuhid ja õpetajad nende eesmärkide saavutamisse panustada.

Konverentsi esimene päev järelvaadatavana:

Ettekannete algusajad:

6. detsember

10.15 "Võimestav kommunikatsioon õpetajate koostöö ja enesetõhususe toetamiseks", Katrin Aava, Tallinna Ülikooli kommunikatsioonieriala dotsent

11.15 "Eesti koolijuhtide haridusfilosoofilistest seisukohtadest", Indrek Lillemägi, Emili Kooli direktor

11.45 "Õppija ja õpetaja täna ning tulevikus", Margus Pedaste, Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja; Katrin Poom-Valickis, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajahariduse professor

13.45 "Järjepidevuse probleem Eesti kasvatus- ja haridusmõtlemises", Airi Liimets, Tallinna Ülikooli kasvatusfilosoofia professor

15.15 "Avatud haridus - kuidas digivõimalused õppimist muudavad?", Hans Põldoja, Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi õppejuht

7. detsember 2018

9.00 "Eesti haridusvisioon 2035, uue haridus- ja teadusstrateegia ettevalmistamine", Ando Kiviberg, Haridus- ja Teadusministeeriumi projektijuht (Eesti teadus- ja haridusstrateegia 2020+)

9.10 "Heaolu loov kool", Dagmar Kutsar, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpoliitika dotsent

9.50 "Kuidas haridus meid õnnelikuks teeb?", Margit Sutrop, ekspertrühma juht, Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor

10.30 Paneeldiskussioon "Paindlikud õpiteed - unistus või tegelikkus?". Diskussioonis osalevad: Kadri Leivategija, Tartu Elleri kooli direktor; Urmo Uiboleht, TERA nõukogu esimees; Viive Vellemaa, Tartu Lasteaed Lotte direktor; Ilona-Evelyn Rannala, Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse lektor.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles