ELi ministrid kiitsid heaks terroristliku veebisisu kiire eemaldamise eelnõu

Isik arvuti taga.

FOTO: KACPER PEMPEL / REUTERS / Scanpix

Euroopa Liidu siseministrid kiitsid tänasel justiits- ja siseküsimuste nõukogul heaks eelnõu, mis kohustab ettevõtteid edaspidi terroristliku sisuga materjali internetist tunni aja jooksul eemaldama.

Eesti soovitas ettevõtjatele jäetavat ettevalmistusaega pikendada poole aasta asemel aastani ning kohustada teenusepakkujaid veebis toimuva sisu jälgimiseks eraldi meetmeid kasutusele võtma alles siis, kui on esmakordselt avastanud terroristlikku sisu.

«Eelnõu eesmärk on Euroopa Liidu elanikele muutuvas maailmas jätkuvalt turvalisuse tagamine, kuid samas ei tohi piirata sõna- ega ettevõtlusvabadust,» rõhutas siseminister Katri Raik.

«Samuti teeb veidi murelikuks eelnõu menetlemise kiirus. Nii olulised põhimõttelised kohustused tuleb põhjalikult läbi mõelda ja arutada, et piirangud oleksid minimaalsed,» lisas Raik.

Tänase otsuse järel alustatakse eelnõu sõnastuse asjus läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga. Terroristliku sisu eemaldamise eelnõu loodetakse Euroopa Parlamendis võtta vastu veel enne valimisi järgmise aasta mais ning kõige varem jõustub muudatus 2020. aastal.

«Me kaitseme oma riiklikke huve, aga Eestile on oluline ka solidaarsus teiste Euroopa Liidu riikidega,» lisas Eesti siseminister.

Siseministrid saavutasid ka poliitilise kokkuleppe Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti Frontex volituste suurendamiseks ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmisel ja muus kolmandaid riike puudutavas. Näiteks saab amet edaspidi oma ülesannete täitmiseks ajada asju otse kõikide kolmandate riikidega, samas kui varem sai ta seda teha vaid Euroopa Liidu otseste naaberriikidega.

Paljud riigid, sealhulgas Eesti vajavad suuremat Frontexi abi nii tagasivõtulepingute sõlmimisel kui ka nende praktilisel elluviimisel.

Tagasi üles