E, 2.10.2023

Sadamatöölise tapnud vigane maabumissild ei toonud kellelegi karistust

Andres Einmann
Facebook
Comments 1

Tallinna reisisadamas sai kolm ja pool aastat tagasi maabumissilla kokkuvarisemisel surma sadamatööline. Kuigi uurimine tuvastas, et konstruktsiooni projekteerimisel ja paigaldamisel oli tehtud viga, otsustas Põhja ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetluse kaks nädalat tagasi lõpetada.

Tallinna reisisadama tuubus ehk maabumissild on keeruline konstruktsioon, kuid politseil õnnestus koguda uurimise käigus piisavalt tõendeid, mis kinnitasid, et selle projekteerimisel ja paigaldamisel oli tehtud viga, mis põhjustas maabumissilla kokkuvarisemise.

Põhja ringkonnaprokuröri Ainar Koiki sõnul esitas prokuratuur kriminaalmenetluse raames süüdistuse kahele füüsilisele ja kahele juriidilisele isikule.

«Kuna kannatanu avaldas, et ta ei soovi  menetlusandmete avalikustamist, siis detailidesse me laskuda ei saa. Küll aga menetluse käigu kohta saan niipalju öelda, et prokuratuur kaitseb eeskätt kannatanu huve ning olen loomulikult prokurörina koos hukkunud sadamatöötaja lähedase esindajaga mitmel korral kohtunud ja asjade käiku arutanud. Prokuratuur arvestas kannatanu seisukohaga ning leidis, et selles juhtumis ei ole isikute kriminaalkorras vastutusele võtmine ilmtingimata vajalik,» ütles Koik.

Kriminaalmenetluse lõpetamisele aitas kaasa ka see, et süüdistatavad ja kannatanu jõudsid kokkuleppele tekitatud kahju hüvitamises.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kati Maitse-Pärkna sõnul on kriminaalmenetluste puhul kannatanutel peamiselt kolm olulist ootust: esiteks soovib kannatanu, et süüdlane oleks tuvastatud, teiseks ootab ta riigilt kiiret lahendust ning kolmandaks, et tekitatud kahju oleks hüvitatud.

«Oleme viimasel ajal võtnud suuna, et teha omalt poolt kõikvõimalikku selleks, et kannatanule tekitatud kahju oleks hüvitatud veel kriminaalasja menetluse jooksul. Näiteks sellel aastal on menetluse jooksul hüvitatud kannatanutele kahju ligi 285 000 euro väärtuses,» selgitas vanemprokurör Kati Maitse-Pärkna.

Tehnilise järelevalve ameti (TJA) peadirektori asetäitja Ingrid Teinemaa sõnul jõudsid ameti spetsialistid järeldusele, et õnnetus põhjustas tuubuse projekteerimisel tehtud vigade ja vastavushindamise puudujääkide koosmõju, mis tegi võimalikuks maabumissilla tõstekruvide keermesliidete purunemise.

Tallinna reisisadama 12. kail hukkus 8. veeburaril 2015 tuubuse purunemise tõttu vette kukkunud reisiterminali operaator.
Tallinna reisisadama 12. kail hukkus 8. veeburaril 2015 tuubuse purunemise tõttu vette kukkunud reisiterminali operaator. Foto: Tairo Lutter

«Korrektse vastavushindamise tulemusena oleks tuvastatud tõstekruvide piirasendite vastuselementide puudumine ning oleks tehtud korrektiivid tõstekruvide ajamis kasutatava elektrimootori valikus. TJA hinnangul oli sellega rikutud masina ohutuse seadust, mille järgi ei tohi seade  mõistlikult ettenähtavatel tingimustel kasutamise korral ohustada inimese tervist, ohutust, vara või keskkonda.

Õnnetuses purunenud tuubust ei olnud võimalik taastada ning see tuli välja vahetada. Amet kontrollis pärast õnnetust samaaegselt 16. kai pooleli oleva tuubuse projekti ning hiljem ka uue 12. kai projekti ning osales vaatlejana tuubuste kasutusfunktsionaalsuse ja ohutusseadiste katsetamisel. Tallinna Sadam arvestas mõlema maabumissilla projekteerimisel TJA märkuseid.

Tehnilise järelevalve amet on ei aegadel kontrollinud Tallinna reisisadamasse paigaldatud maabumissildu ja nende projekte ning ameti hinnangul on maabumissillad kasutajatele ohutud.

Tallinna reisisadama A-terminali 12. kail purunes 2015. aasta 8. veebruari õhtul reisilaeva Viking XPRS sisenemise ajal maabumissild, mille tõttu kukkus vette Vanasadama reisiterminali grupi terminali operaator. Kolleegid tõmbasid mehe veest välja, kuid paraku ei õnnestunud tema elu päästa. Laev ei olnud õnnetuse ajal veel kai äärde jõudnud.

Purunenud maabumissild paigaldati reisisadamasse kaks nädalat enne õnnetust.

Facebook
Comments 1

Märksõnad

Tagasi üles