Fotod: keeleinspektsioon tegi ettekirjutuse Lasnamäe kortermaja infotahvli kohta

Vead avalikus teabes.

FOTO: Keeleinspektsioon

Keeleinspektsioonile laekus kaebus ühe Lasnamäel J. Koorti tänaval asuva korteriühistu avaliku teabe kohta, milles heideti ette ,et eestikeelne tekst on halvasti nähtav.

Kaebuses väidetakse, et maja infotahvlitel on eestikeelne tekst võõrkeelsest halvemini nähtav, kuna see on esitatud võõrkeelse teksti järel.

Kontrollimisel tuvastaski inspektsioon, et kaebuses väidetu vastab tõele. Ühtlasi selgus, et mõne teate sisus on ka keele-ja sõnastusvigu, näiteks: «ludupeetud majaelanikud, dispetseriteenused, Kui Teil puuduvad fonoluki elektroonvõtmed, palume pöörduda KÜ juhatusele».

Inspektsioon tuletas juhatuse esimehele meelde, et keeleseaduse kohaselt peavad teadaanded olema eestikeelsed. Ehkki avalikku kohta paigaldatud viitadele, siltidele, ettevõtte liiginimetusele ja välireklaamile võib lisada teksti tõlke võõrkeelde, peab eestikeelne tekst peab olema esikohal ega tohi olla halvemini vaadeldav kui võõrkeelne tekst.

Inspektsioon palub ühistul parandada keelevead korteriühistu avalikus teabes ning järgida teabe esitamisel keeleseaduse nõudeid, mille kohaselt on eestikeelne teks esikohal ega tohi olla halvemini vaadeldav kui võõrkeelne tekst.

Teavet võetud meetmete kohta oodatakse kirjalikult hiljemalt 10. jaanuariks 2019.

Vead avalikus teabes.

FOTO: Keeleinspektsioon

Tagasi üles