Sotsiaalministeerium: Oleme üksmeelel, et tugiteenused peavad liikuma abivajajale lähemale

Pilt on illustreeriv.

FOTO: Caro / Rupert Oberhaeuser / Caro / Rupert Oberhaeuser

Tugiteenused peavad olema puudega inimestele lihtsamini kättesaadavad, leiti sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumistel puudega inimeste esindusorganisatsioonidega.

Huvigruppidega arutati puudega inimeste valdkonna kaasajastamise lahendusi, mis on plaanis valitsusele esitada. Need hõlmavad riigi kui ka omavalitsuse ülesannetesse suurema selguse loomist, teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamist ning puudega inimeste toetusi.

«Oleme üksmeelel, et tugiteenused peavad liikuma abivajajale lähemale ja killustatust tervikuna tuleb vähendada. Abivajaja jaoks on tähtis, et ta saaks õigeaegset ja asjakohast abi, vaatamata sellele, kes ja kus seda osutab,» ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

«Esmajärjekorras pakuvad erinevaid sotsiaal- ja tugiteenuseid kohalikud omavalitsused, riik omakorda osutab mitmeid teenuseid läbi sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa. Lähiaja peamine väljakutse on tagada, et abivajaja ei sõltuks sellest, kui hästi ta suudab erinevate asutuste, teenuste ja toetuste rägastikus orienteeruda. Siinkohal tundub abi koordineerimise ja korraldamise koondamine kohalikule tasandile paljulubav suund,» märkis Kuuse.

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tegevjuhi Lili Tiri sõnul vajavad liikumispuudega inimesed igapäevaselt erinevaid teenuseid, mille taotlemine on praegu aeganõudev ja keeruline.

«Loodame väga, et erivajadusega inimeste poliitika korrastamisega muutub abi saamine lihtsamaks ja selleks pole vaja nii palju tõendamist ja taotlemist kui seni. Lisaks peaksid omavalitsused hakkama hindama iga inimese olukorda individuaalselt, mitte lähtuma ainult sellest, milline puude raskusaste on inimesele määranud,» rääkis Tiri.

Erivajadusega inimeste tugisüsteemi korrastamise eesmärk on paremini siduda sotsiaal-, tervishoiu-, tööturu- ja haridusvaldkonna teenuseid ja toetusi. Sellega on võimalik tagada inimesele erivajadusega toimetulekuks vajalik ning püsiv tugi, seda läbi terve elu. Praeguseks on valmis alusanalüüs, mille põhjal töötatakse välja puudega inimeste poliitika muudatusettepanekud.  

«Samuti tuleb ennetada ja vähendada inimeste hooldusvajadust ning lähedaste hoolduskoormust, mistõttu on oluline pakkuda õigeaegset abi esmatasandil kõigile erivajadustega inimestele,» ütles asekantsler Kuuse. «Ka valitsuses hiljuti heakskiidu saanud pikaajalise hoolduse lahendusettepanekud on otseses seoses erivajadustega inimeste tugisüsteemi kaasajastamisega, sest sellest abi saavad inimesed on suures osas samad.» 

Praeguseks on kohtumised toimunud Eesti Puuetega Inimese Koja, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu, Eesti Kurtide Liidu ja Eesti Pimedate Liidu esindajatega.

Järgmised kohtumised toimuvad Eesti Vaimupuudega inimeste Liidu esindajatega ning Eesti Pimedate Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Liikumispuudega inimeste liidu juhatustega, samuti kohalike omavalitsuste esindajatega.

Kohtumised on planeeritud jaanuari keskpaigani, et arutada võimalikke lahendusi kõigi osapooltega.

Tagasi üles