Tallinna linnavolikogu võttis vastu linna 2019. aasta eelarve

Tallinna vaade.

FOTO: Martin Ilustrumm

Tallinna linnavolikogu võttis tänasel istungil vastu linna 2019. aasta eelarve, mille kogumahuks on 761 miljonit eurot ehk ligi 5 protsenti enam kui käesoleva aasta täpsustatud eelarves. Tegevuskuludeks on ette nähtud 606,7 miljonit eurot.

Tallinna 2019. aasta eelarves ette nähtud tegevuskuludest on suurima osakaaluga haridusvaldkonna kulud (31,7% kulude kogumahust), järgnevad linnatranspordi (16,7%) ning sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna kulud (12,6%).

«Tallinna järgmise aasta eelarves on suurt rõhku pööratud sotsiaalsele poolele,» ütles Tallinna linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. Näiteks paraneb Kõlvarti kinnitusel puuetega laste lähedaste olukord – kui varem on hooldajatoetust suurendatud mõne euro kaupa aastas, siis nüüd tõuseb see toetus raske puude puhul 30 eurolt 50 eurole ja sügava puude puhul 40 eurolt 100 eurole.

«Järgmise aasta eelarve rõõmustab kindlasti pea kümnendiku võrra kerkivate töötasude alammääradega ka haridus-, noorsoo- ja kultuuritöötajaid, samuti tõusevad 10% võrra linna sotsiaalhoolekandeasutuste hooldustöötajate ja psühholoogide ning 6% võrra ühissõidukijuhtide palgad,» loetles Mihhail Kõlvart.

Tallinn investeerib 2019. aastal üle 135 miljoni euro. Suuremad investeeringuobjektid on Reidi tee ehitus, Suur-Sõjamäe ja Tulika tänavad, Tallinna Saksa Gümnaasiumi, Tallinna Arte Gümnaasiumi, Lasnamäe Põhikooli, Salme kultuurikeskuse renoveerimine ja Linnateatri kvartali väljaehitamine ning Põhja-Tallinna linnaosa põlvkondade maja, kuhu tulevad ka Kopli Noortemaja uued ruumid.

Tagasi üles