Maardu linn ja Jõelähtme vald võitlevad Linnamäe paisjärve säilimise eest

Linnamäe hüdroelektrijaam.

FOTO: Joosep Georg

Täna allkirjastasid Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja ja Maardu linnapea Vladimir Arhipov kahe omavalitsuse vahelise koostöökokkuleppe, mille eesmärgiks on säilitada, kaitsta ja edasi arendada Linnamäe paisjärve, Jägala joa ja Jägala jõe piirkonda.

Maardu linnapea Vladimir Arhipovi sõnul on Linnamäe paisjärv on oluline maastikuelement ja lemmik puhkepaik paljudele kohalikele inimestele. «Järve säilimine tänases ulatuses loob veelgi paremad tingimused nii elukeskkonnaks kui ka aktiivseks puhkuseks - kalapüügiks, loodusturismiks ja tervisespordiks. Sisuline koostöö naaberomavalitsuste vahel on Linnamäe paisjärve kaitseks väga tähtis ning tänase kokkuleppe sõlmimine on oluline samm selles suunas,» sõnas Arhipov.

Partnerite koostöö kaasnevateks eesmärkideks on kaasa aitamine Linnamäe paisjärves vee paisutamiseks pika tähtajaga või tähtajatu vee erikasutusloa väljastamisele ning Linnamäe hüdroelektrijaama sihtotstarbelisele kasutamisele ehitismälestisena säilimise tagamiseks ning Linnamäe paisjärve kui nahkhiirte toidulaua säilitamine ja selleks vajalike tegevuste koordineerimine osapoolte vahel. Tehakse ettevalmistused nahkhiirte kaitseala loomiseks, töötakse välja puhkeala arendusplaanid, korraldatakse ekskursioonid ja informeeritakse kogukonnad puhkealaga seotud arengutest.

Linnamäe paisjärv ja Linnamäe hüdroelektrijaama kompleks paiknevad Rebala muinsuskaitsealal. Linnamäe paisjärv on tekkinud seoses Linnamäe hüdroelektrijaama valmimisega 1924.aastal. Detsembris 2016 tunnistati hüdroelektrijaama pais kultuurimälestiseks kui Eesti tööstusarhitektuuri silmapaistev näide. Täna on Linnamäe hüdroelektrijaama projektvõimsuseks 1,15 MW, elektritoodanguks on ca 5000-7000 MWh aastas, millest piisab 3000 Eesti perele. Kui Linnamäe hüdroelektrijaam ei saa keskkonnaametilt eriloa vee paisutamiseks lõpetatakse hüdroelektrijaamas elektri tootmine ja seejärel Linnamäe paisjärv likvideeritakse.

Tagasi üles