Samast soost partnerile elamisloa andmist arutab riigikohtu üldkogu

Kohtusaal.

FOTO: Sille Annuk

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsustas anda Eesti kodaniku samasoolisele kooselupartnerile elamisloa andmise juhtumi arutamiseks riigikohtu üldkogule.

Möödunud aasta septembris tunnistas Tallinna ringkonnakohus välismaalaste seaduse põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles see ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti kodaniku samast soost registreeritud kooselupartnerile Eestis perekonnaelu elamiseks.

Kohus tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks ka siseministri määruse, mis puudutab tähtajalise elamisloa andmist ning ja selle pikendamist selles osas, mis ei võimalda Eesti kodaniku samast soost registreeritud kooselupartneril esitada tähtajalise elamisloa taotlemisel abielu sõlmimist tõendava dokumendi asemel tõendit kooselu registreerimise kohta.

Ringkonnakohus edastas oma otsused kohtuasjades nendes kahes kohtuasjas riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse läbiviimiseks. Riigikohus liitis taotlused ühte menetlusse.

Kohtuasja arutanud riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsustas reedel anda kohtuasi põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse alusel lahendamiseks riigikohtu üldkogule.

Tagasi üles