Linn ehitab Kopli noortemajale ja Põhja-Tallinna valitsusele uue hoone

Kari 13 visualiseering.

FOTO: Põhja-Tallinna Valitsus

Tallinn ehitab aastaks 2021 endise Ranniku gümnaasiumi asemele uue kogukonnahoone Kopli noortemajale ja Põhja-Tallinna valitsusele; projekti kogumaksumuseks kujuneb linna hinnangul üheksa miljonit eurot.

Uude enam kui 5000 ruutmeetrisesse hoonesse on kavandatud kaasaegsed võimalused noorte huvitegevuseks ja põhja-tallinlaste teenindamiseks. Praegu on käimas eelprojekti koostamine, valminud on hoone eskiis, teatas Põhja-Tallinna valitsus.

«Pärast krundil paiknenud tühja, laguneva, linnapilti risustava ja ümbruskonda ohustava hoone lammutamist asusime krundile uut ühiskondlikku funktsiooni otsima. Otsustasime Nõmme Maja eeskujul ka siia kogukonda teenindava üldkasutatava hoone rajada. Põhja-Tallinna valitsus asub praegu vanas tänapäevastele nõuetele mittevastavas hoones ning liiatigi linnaosa servas, jäädes seega paljude linnaosa elanike jaoks ebameeldivalt kaugele,» ütles abilinnapea Eha Võrk.

Kavandatav hoone on jagatud kaheks: Kari tänava poolsesse ossa kolib linnaosa valitsus ning Vihuri tänavaga külgnevasse hooneossa saab uued ruumid Kopli noortemaja. Noortemaja saab endale üle 300-ruutmeetrise saali koos kaasaegse audiotehnikaga, mida saab kasutada nii noortemaja huviringide kui ka linnaosa elanikele erinevate ürituste, etenduste ja kontsertide korraldamiseks.

Noortemajale kavandatud osas hakkavad olema keraamika-, meisterdamis-, tööõpetus- ja kunstiklassid. Samuti ka labor ning muusika- ja tantsuklassid, kokku 16 klassiruumi.

Maja juurde on kavandatud välilava ning linnaosa noortele mõeldud skatepark ja palliplats ning laste mänguväljak. Haljastuses on rõhku pandud rohelisusele. Kinnistul üritatakse säilitada nii palju puid, kui võimalik ning arvestatud on ka täiendava.

Hoone on energiatõhusust silmas pidades kavandatud nullenergia majana. Põhja-Tallinna kogukonnamaja projekt valmib 2019. aasta sügiseks ning olemasolevate plaanide kohaselt hoone saab valmis 2021. aasta märtsiks.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles