Rainer Vakra pöördub plagiaadisüüdistuse asjus ülikooli poole: oleks olnud korrektne viidata
Tallinna Ülikool kutsub kokku akadeemilise komisjoni

14.09.2017. Tallinn. Kanal 2 Radari klipi filmimine. Asunduse lasteaed, Rainer Vakra.

FOTO: Eero Vabamaegi / PM/SCANPIX BALTICS

Rainer Vakra 2002. aastal Tallinna Ülikoolis kaitstud lõputöö «Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus» on plagiaat. 

Töö tuumakam osa on copy-paste samal aastal valminud Säästva Eesti Instituudi (SEI) raportist «Pakendijäätmete kogumis- ja taaskasutussüsteemi ettevalmistamine Tartus» ja nagu näha, on pealkirigi sama, kirjutas tänane Eesti Ekspress.

«Omandades 17 aastat tagasi oma esimest kõrgharidust, osalesin lõputöö raames Tartu pakendikogumise pilootprojektis. Üks selle projekti eestvedajaid oli minu lõputöö juhendaja, kellega lõputööd kirjutades tihedalt suhtlesin, ning kes edastas mulle töö koostamist toetavaid materjale ja soovitusi. Kirjutasin oma diplomitöö heauskselt, kasutades seejuures ka juhendaja poolt mulle edastatud toona avaldamata ja projektis osalejate ühistööna loodud materjale. Samuti pidasin silmas mulle teadaolevaid diplomitööle ja selle koostamisele kehtestatud reegleid.

Nii töö retsensent kui ka kaitsmiskomisjon hindasid minu diplomitööd hindega 5. Pärast minu lõputöö kaitsmist avaldati Säästva Eesti Instituudi raport, kus kasutati samu allikaid ja andmeid. Täna, 17 aastat hiljem mõistan, et minust oleks olnud korrektne raporti tööversioonile viidata. Aga plagiaadisüüdistus on tõsine asi, mistõttu pöördun Tallinna Ülikooli poole oma tööle ning selle kaitsmise protseduurile objektiivse hinnangu saamiseks,» selgitas Vakra. 

Tallinna Ülikool kutsub kokku akadeemilise komisjoni

Seoses esitatud plagiaadiväitega kutsub Tallinna Ülikool kokku akadeemilise komisjoni, et anda hinnang plagiaadi olemasolule ning soovitada õiglaseid lahendeid edaspidiste otsuste tegemisel. Otsused, sh ülikooli lõpetamise ja kõrghariduse diplomi kehtetuks tunnistamise kohta, teeb ülikool haldusmenetluse seadusest lähtuvalt. 

«Plagiaadi tuvastamine ning sellega tegelemine toimub Tallinna Ülikoolis erinevatel tasemetel: õppejõud, instituut, ülikool. Suuremas mahus või rängemate plagiaatide korral näeb TLÜ õppekorralduse eeskiri ette eksmatrikuleerimist. Viimasel kolmel aastal on lõputöö plagiaadiga seoses eksmatrikuleeritud kuus üliõpilast,» seisab Tallinna Ülikooli edastatud teates.

Tallinna Ülikool kasutab plagiaadi tuvastamiseks tarkvara URKUND.

Eestima Roheliste erakonna esinaine Zuzu Izmailova ütles, et ei heida Vakrale ette võimalikku kõrghariduse puudumist, vaid valelikkust ja ebaeetilist käitumist, keskkonda st meie kõigi elusid ja tulevikku puudutavates küsimustes. 

«Eesti Ekspressi loos on öeldud «Vakra on ehitanud oma poliitikurenomee üles keskkonnaeksperdi kuvandile. Tema keskkonnaeksperdi kuvandi alus on aga loomevargus, kopeerimine ja teiste töö enda nime all esitamine.» Samas pole Vakra minu hinnangul kunagi keskkonnateemadel veenvalt esineda suutnud ja jätnud pealiskaudse ning isegi ignorantse mulje,» ütles Izmailova.

«Hoolimiseks ei pea diplomit omama, küll aga ootaks keskkonnakomisjoni esimehelt puhast südametunnistust!» ütles ta.

Rainer Vakra on riigikogu liige ja kuulub Eesti Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda.

Vakra haridustee

1999. aastal lõpetas Rainer Vakra Tallinna 21. Kooli
2002. aastal lõpetas Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse eriala
2010. aastal kaitses Tallinna Ülikoolis magistrikraadi  kommunikatsiooni ja meedia erialal. 2002–2003. aastal õppis Helsingi Ülikoolis rahvusvahelist majandust.

Tagasi üles