Kaitseväe keskpolügoonil kolmapäeval püstolikuulist raskelt vigastada saanud ja haiglas surnud naiskaitseväelane teenis 1. jalaväebrigaadis rühmaülemana.

Esialgsetel andmetel sai 27-aastane nooremleitnant surmava vigastuse enda teenistuspüstolist HK USP, ütles kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem major Arvo Jõesalu.

Traagiline vahejuhtum leidis aset kolmapäeval, kui nooremleitnant oli koos oma üksusega kaitseväe keskpolügoonil taktikalisel väliharjutusel, millel osalesid nii kaadrikaitseväelased kui ka ajateenijad. Tegemist ei olnud lahinglaskmistega. Millistel asjaoludel sai 27-aastane rühmaülem oma üheksamillimeetrise kaliibriga teenistuspüstolist Heckler & Koch USP kuulihaava, selgitab uurimine.

Prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ütles, et uurimise huvides ei saa praegu täpsustada, kas hukkunud kaitseväelane oli traagilise sündmuse toimumise hetkel koos kaaslastega või teistest eemal.

Surma kõigi asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest.

Traagiliselt surnud ohvitser alustas teenistust kaitseväes ajateenijana 2014. aastal ning pärast ajateenistust ja lühikest teenimist nooremallohvitserina asus ta õppima kõrgemas sõjakoolis, mille lõpetas 2018. aastal.

Kaitsevägi avaldab kaastunnet tema lähedastele ja relvavendadele. Iga kaitseväelase kaotus on kaitseväe jaoks korvamatu. Kaitseväe linnakutes on lahkunud ohvitseri mälestuseks riigilipud langetatud poolde masti.

Kaitsevägi palub austada lahkunu lähedaste leina.