Jõugu juhtimises süüdistatava Haron Dikajevi lootus vabadusse pääseda kustus

Haron Dikajevi jõugu kohtuasja avaistung Harju Maakohtus 30. augustil 2016.

FOTO: Mihkel Maripuu

Kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdistatav Haron Dikajev jääb vahi alla , sest riigikohus ei võtnud tema kaitsja kaebusi arutusele.

Vandeadvokaat Alar Neiland vaidlustas riigikohtus 53-aastase Dikajevi vahi alla jätmise ning tema elektroonilise valve all vabastamata jätmise, kuid riigikohus ei pidanud määruskaebusi põhjendatuks ning neid arutusele ei võtnud. Dikajev on vahi all alates 2015. aasta 1. juulist.

Kohtud leiavad, et Dikajev võib vabadusse pääsedes panna toime uusi kuritegusid ning talle elektroonilise valve kohaldamine neid ära ei hoiaks.

Riigiprokuratuuri saatis Dikajevi ja tema jõuku kuulumises süüdistatavad 18 meest kohtusse 2016. aasta veebruaris ning kohtuprotsess jätkub. Praeguseks on osad tema jõuku kuulumises süüdistatud saanud juba kokkuleppekaristused.

Süüdistuse järgi rahastas kuritegelik ühendus enda tegevust erinevate majandus- ja varavastaste kuritegude toimepanemisega ning muuhulgas pani jõuk toime käibemaksupettusi, millega tekitati Lätile ja Leedule sadade tuhandete eurode ulatuses kahju.

Eeluurimisel kogutud andmete järgi finantseeriti ühendust samuti Eestis toimepandud kelmustega, millesse kaasati inimesi, kes soostusid tasu eest vormistama oma nimele järelmaksu- ja laenulepinguid ning selle tulemusena sai ühendus enda omandusse tehnikat ja sularaha.

Lisaks süüdistab riigiprokuratuur jõuguliikmeid peksmises, omavolilises sissetungimises , omastamises, dokumendi võltsimises, tulirelva helisummuti ebaseaduslikus käitlemises, suures koguses narkootikumide käitlemises ning liikluskuritegudes.

Viit inimest, kes kuritegelikku ühendusse ei kuulunud, süüdistab riigiprokuratuur selles, et nad aitasid oma tegevusega ühenduse liikmetel erinevaid kuritegusid toime panna.

Eeluurimisel kogutud info kohaselt oli jõuk püsiva struktuuri ja selge hierarhiaga ning selle eesmärk oli range konspiratsiooni varjus tegutsedes toime panna erinevaid kuritegusid.

"Uurimisel kogutud info järgi hoolitses ühendus oma liikmete eest, rahastas neid ja vajadusel kindlustas neid elamispinnaga. Samas allumatuse või korralduste täitmata jätmise korral karistati ühenduse liikmeid füüsiliselt, kusjuures karistamist taluti vastupanu osutamata," on riigiprokurör Vahur Verte.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo talitusejuhi Ago Leisi sõnul kestis selle kriminaalasja uurimine üle kolme aasta.

"Selle aja jooksul tuli eraldi välja joonistada iga kuritegeliku ühenduse liikme konkreetne roll ja tegevus. Erinevate kriminaalsete tegevuste tõendamiseks koguti tõendid ükshaaval kokku ning iga tõendit analüüsiti. Maksukuriteo puhul tehti tihedat koostööd Läti ja Leedu ametivõimudega ning see kõik võttis oma aja," selgitas Leis.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo pidas ühenduse liikmetest enamiku kinni 2015. aasta aprillis ja juunis. Dikajev peeti kinni 2015. aasta juuni lõpus ning Harju maakohus võttis ta vahi alla.

Kriminaaluurimine käivitati 2012. aasta lõpus ning seda uuris keskkriminaalpolitsei ja uurimist juhtis riigiprokuratuur.

Kohtus süüdimõistmisel karistatakse kuritegeliku ühenduse loomise ja juhtimise eest viie- kuni 15-aastase vangistusega, sinna kuulumise eest kolme- kuni 12-aastase vangistusega.

Praeguseks aastakümneid kriminaalpolitsei huviorbiidis olnud Dikajev on korduvalt kohtu all olnud, kuid on rasketest süüdistustest pääsenud.

Dikajev oli kohtu ees 1995. aasta septembris nn krasnodarlaste ja tšetšeeni grupeeringu allilmasõja tõttu, milles jäi kadunuks kolm krasnodarlast, kellest kaks leiti hiljem tapetuna ning üks jäigi kadunuks.

Dikajevit süüdistati nende tapmise korraldamises, kuid kohtus ei suudetud seda tõendada ning teda karistati vaid relva ebaseadusliku omamise eest kaheaastase vangistusega. Mees vabastati vanglast hea käitumise tõttu enne tähtaega.

1999. aastal oli Dikajev 1995. aasta allilmasõja tõttu taas kohtu ees, kus ta mõisteti esimeses kohtuastmes süüdi huligaansuses, kuid teises astmes õigeks.

2002. aasta septembri lõpus vahistati Dikajev kahtlustatuna meediaärimees Vitali Haitovi mõrva korraldamises, kuid vabastati süütõendite puudumise tõttu.

2005. aastal mõistis kohus Dikajevi koos viie kaaslasega süüdi ühelt ärimehelt 100 000 krooni väljapressimises ning saatis nad neljaks aastaks vangi. Dikajev vabastati enne tähtaega 2008. aasta märtsis.

Dikajev on MTÜ Tšetšeeni Noorte Liit juhatuse liige ja OÜ Emir Invest osanik ja juhatuse liige.

Tagasi üles