Keskkonnaühendused andsid puiduenergia toetusskeemi Euroopa Kohtusse

BNS
Copy
Kohtuhaamer
Kohtuhaamer Foto: Pexels / CC0 Licence

Keskkonnaühendused andsid puiduenergia toetusskeemi Euroopa Kohtusse, kuna nende hinnangul kätkeb Euroopa Liidu uuendatud taastuvenergia direktiiv endas metsade hävingut ja kasvuhoonegaaside heitmete tõusu, soodustades metsapuidu põletamist energiaallikana.

Hagejad on pärit Eestist, Prantsusmaalt, Iirimaalt, Rumeeniast, Slovakkiast ja USA-st, teatas kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA). Kohtuasi põhineb juba läbi viidud raietel ja biomassi põletamise kahjulikul mõjul, samuti eeldusel toetuste tõstmise kestes edaspidi tekkivast kahjust.

EMA osales kohaliku koordinaatori ja nõustajana ka kohtuasja ette valmistamisel. Eestit esindab kohtuasjas tunnustatud poeet, tõlkija ja esseist Hasso Krull, kelle kaebus keskendub taastuvenergia direktiivi osale eestlaste kultuuripärandi hävitamises. 

Hagejad tahavad tühistada taastuvenergia direktiivi metsabiomassi klauslid, et metsapuidu põletamist ei saaks enam Euroopa Liidu liikmesriikide taastuvenergia eesmärkide täitmiseks ja toetuste saamise raames läbi viia.

Hagejate hinnangul paiskavad puitu põletavad elektrijaamad atmosfääri energiaühiku kohta rohkem süsinikku kui söe-elektrijaamad. «Euroopa Liidu määrus toetub väärale ja hoolimatule eeldusele, et metsapuidu põletamine on süsinikuneutraalne,» ütles kohtuasja juhtiv teadusnõunik, USA keskkonnaõigusega tegeleva mõttekoja Partnership for Policy Integrity direktor doktor Mary S. Booth. 

Keskkonnaaktivistide sõnul biomassienergeetika osakaal kasvab ning biomassinõudlus suurendab ühtlasi ka metsaraiet. 

Kohtuasjas on tähelepanu all ka maailma suuruselt teine puidugraanulite tootja Graanul Invest, mis omab pelletitehaseid üle Baltikumi. Eesti hageja sõnul alagatas Graanul Invest pühapaikade kaardikihi riiklikest andmebaasidest eemaldamise protsessi, väljendades sellega hageja hinnangul selget soovi jätkata veel inventeerimata pühapaikade karistamatut raiumist.

Peaaegu pool Eestis raiutud puidust põletatakse Eestis või võõrsil ning metsanduse arengukava 2030 koostamise ettepaneku järgi soovitakse praegusi bioenergia tootmismahte säilitada.

Kodanikuühenduste teatel on ka metsanduse arengukava koostamise juhtrühm oluliselt tasakaalust väljas, kuna Graanul Investi juht Raul Kirjanen on Taastuvenergia Koja volinikuna  juhtrühma määratud, samas kui EMA jäeti nii kodanikuühenduse kui ka Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) poolt esitatud kaasamissoovile vaatamata juhtrühmast välja.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles