Kaitseväe uueks veebliks sai staabiveebel Enn Adoson

Enn Adoson ja Kaitseväe juhataja Martin Herem.

FOTO: Kaitsevägi

Kaitseväe veebli ametikohal teeninud ülemveebel Siim Saliste andis oma ametikoha üle uuele, staabiveebel Enn Adosonile.

Enn Adosoni sõnul ootab teda ees töökoht, kus on mitmeid uusi väljakutseid. «Tööd on palju ja esmane suur rõhk läheb kindlasti allohvitseride haridusnõuete uuendamisele ja paljudele teistele igapäevast teenistust reguleerivate dokumentide kaasajastamisele,» ütles uue kaitseväe veeblina tööd alustav staabiveebel Enn Adoson.

Kaitseväe veebli ametis alustav staabiveebel Enn Adoson alustas kaitseväe teenistust 1994. aastal Põhja üksik-jalaväekompanii ajateenijana. 2016. aastast teenib Adoson kaitseväe peastaabis vanemstaabiallohvitserina. Ta on teeninud ka NATO Brunssumi ühendväejuhatuse staabiallohvitserina.

Sõjalisel välisoperatsioonil on staabiveebel Adoson osalenud Iraagis, Afganistanis, Bosnias ja Kosovos nii rühmavanema, jaoülema kui rahandusallohvitserina.

Läinud aastal lõpus pälvis Enn Adoson ka aasta allohvitseri tiitli. Adosoni iseloomustatakse kui lojaalset ja distsiplineeritud inimest, kes on tuntud oma suure töökuse ning korraarmastuse poolest.

Staabiveebel Adosoni kandidatuuri esitajad tõstsid esile ka tema tööd MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu asutaja ja juhatuse esimehena.

Kaitseväe veeblil on kindel koht kaitseväe juhtimissüsteemis kus ta esindab kogu rea ja allohvitserkonda. Kaitseväe veebel allub otse kaitseväejuhatajale, keda ta nõustab allohvitseride ja sõdurite teemadel.

Ülemveebel Siim Saliste otsustas kaks aastat tagasi kandideerida NATO väejuhatuse veebliks ja tänavu jaanuaris osutus ta ligi 20 kandidaadi seast valituks ning NATO Euroopa vägede ülemjuhataja kindral Curtis Scaparrotti nimetas Saliste NATO operatsioonide väejuhatuse veebliks, kes kuulub NATO Euroopa vägede ülemjuhataja nõunike hulka. Veebli ülesandeks on alliansi allohvitseride esindamine ning nende vajaduste eest seismine NATO juhtkonnas.

Saliste hakkab oma uues positsioonis nõustama ja andma tagasisidet NATO Euroopa vägede ülemjuhatajale kindral Curtis Scaparrottile, kas tema plaanid on NATO üleselt kõigile kohale jõudnud ning millised on päris probleemid, millega NATO-s on vaja tegeleda. Uus ametikoht tähendab sedagi, et aprilli lõpus kolib Saliste Belgiasse.

Kaitseväes alustas ülemveebel Siim Saliste oma teenistust 1994. aastal. Tema teenistuskohtadeks on olnud rahuvalve üksikkompanii, Balti pataljon, rahuoperatsioonide keskus, Scoutspataljon, kaitseväe ühendatud õppeasutused, maaväe staap ja NATO maaväe komponendi staap Heidelbergis.

2007. aastal lõpetas ta USA maaväe vanemallohvitseride akadeemia ning 2014. aasta mais sai temast kaitseväe veebel, kus tema vastutuseks sai kaitseväe allohvitseride ettevalmistus ja väljaõpe. Samuti on ta osalenud välisoperatsioonidel Kosovos, Bosnia-Hertsegovinas ja Afganistanis.

Tagasi üles