Peterburi tee äärde kerkib mitusada korterit

Peterburi tee äärde planeeritakse kaheksakorruselisi hooneid.

FOTO: Tallinna linnavalitsus

Tallinna linnavolikogu otsustas täna algatada Peterburi tee 15/17/19/21/21a kinnistu detailplaneeringu koostamise.

Planeeritav ala  jääb Peterburi tee ja Väike-Paala tänava nurgale. Ala on ligi nelja hektari suurune ning sinna plaanitakse kuni kaheksa maapealse ja kahe maa-aluse korrusega hooneid.

Algatamisotsus kirjutab ette, et Peterburi tee äärde tuleb kavandada ärihooned. Hoonete kõrgused peavad olema sellised, et tekiks sujuv üleminek naaberalade hoonestusele. Elamuid teenindab poolavalik haljasala tuleb kavandada sõiduteest võimalikult kaugele.

«Parkimine on nendel hoonetel maa-alustel korrustel. Sinna on ärihoonete kõrval planeeritud 347 korterit. Parkimiskohtade arv on kokku 735. Sealhulgas on ka ärihoonete parkimiskohad,» selgitas abilinnpea Andrei Novikov linnavolikogus.

Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. «Sellepärast, et kui me vaatame selle ala tänast funktsiooni, mis on tootmine ja laondus, siis sellega võrreldes elu- ja kaasaegne ärifunktsioon, mida sinna kavandatakse, on kindlasti keskkonnale vähem kahjulik kui praegune funktsioon,» selgitas Novikov.

Sõidukite põhiline juurdepääs on planeeritud Väike-Paala tänavalt. «Kas linnal on läänis ka Väike-Paala tänavaga midagi ette võtta, sest see on uba praegu niisuguses seisukorras, et seal on väga halb autoga liigelda,» küsis linnavolinik Mart Kallas Novikovilt.

«Lahendus on selline, sest Peterburi maanteel lähevad selle alaga paralleelselt trammirööpad ja võimalusel välditakse juurdepääse kruntidele üle trammirööbaste,» seletas Novikov. «Seetõttu otsustati Väike-Paala tänava kasuks. See on linnale kuuluv tänav ning selle planeeringu käigus sõlmitakse kindlasti vajalikud lepingud kommunaalameti poolt tehnovõrkude rajamiseks ja ma usun, et siin saab ka arendajale teatud kohustusi panna teede korrastamiseks, mida paratamatult tuleb teha nii mahuka ehituse a tehnotrasside sissetoomise puhul. Esiteks vajab sealne tänavavõrk alles loomist. Teiseks ma üldse ei välista, et ka see tänav saab suuremal või vähemal määral uuendatud arendaja kulu ja kirjadega,» lisas ta.

Volikogu majanduskomisjoni esindaja Andres Koldre lisas, et kõnealusel maatükil asus kunagi kultuurimaja, mis kuulus salastatud tehasele nr 130. «Rahvasuus kandis see nime Georg Otsa klubi. Ja et täna on Georg Otsa 99. sünniaastapäev, siis on see asi minu jaoks väga sümboolne,» ütles Koldre oma kaasettekandes. Majanduskomisjon andis märtsi esimesel poolel eelnõule rohelise tee. Volikogu kiitis planeeringu koostamise algatamise 52 poolthäälega heaks.

Tagasi üles