Targa linna projekt külvab Tallinna sensoreid täis

Sensorikomplekt on varustatud päikesepaneeliga ja täiendavat vooluallikat ei vaja.

FOTO: Tallinna linnavalitsus

Tallinna linnavalitsus käivitab koos mitme partneriga mitu aastat kestva projekti, mille käigus testitakse võrgutehnoloogia abil linnakeskonnast erinevate andmete kogumist.

Alates 2019. aastast kuni eeldatavalt 2022. aasta lõpuni kestva targa linna ühisprojekti eesmärk on koostöös projekti juhtiva TalTech’i ja tehnoloogiapakkuja Thinnect OÜ-ga koguda kuni 900 erineva sensori ja võrgutehnoloogia abil linnakeskkonnast andmeid keskkonna, liikluse ja akustika kohta analüütikapõhiste otsuste tegemiseks ning targa linna uute lahenduste loomiseks.

Tänasele linnavalitsuse istungile esitatuddokumendi seletuskirjas tõdetakse, et jätkuv linnastumine on väljakutse mitmetes valdkondades: väljakutsed infrastruktuurile, avalike ja äriteenuste areng, töökohtade loomine, kliimamõjud ja keskkonnaressursside arukas kasutus. «Smart City on valdkond, mis haldab ja arendab linna jaoks organisatsioonist väljapoole suunatud innovatsiooni ja arengut tervikuna. Tulemuste kiiremaks ja laiemaks saavutamiseks teeb linn koostööd mitmete osapooltega, kasutades ressursse võimalikult efektiivselt,» öeldakse seletuskirjas.

Projekti esimeses faasis kogutakse andmeid andmebaasi, kust need tehakse kättesaadavaks ülikoolidele teaduslikel eesmärkidel ning ettevõtetele prototüüplahenduste loomiseks. Kogutud andmete põhjal on võimalik hinnata erinevate targa linna rakenduste elujõulisust, mängides läbi erinevaid stsenaariume. Rakenduste näitena tuuakse õhukvaliteedi info baasil jagatavad nõuanded tervisesportlastele, automaatne teavitussüsteem ummikute kohta, lumehoolduse planeerimine lähtuvalt keskmisest liikluskiirusest või dünaamilise, liiklustihedusest sõltuva parkimishinna kujundamine.

Väljatöötatud lahendus võimaldab jälgida nii õhukvaliteeti kui ka liiklust Tallinna kesklinnas ning kesklinna viivatel magistraalidel. Igasugusete muude võimalike rakenduste leidmine toimuks juba koostöös teiste osapooltega.

Projekti rahastab Eesti Teadusfond/Archimedes läbi nutika spetsialiseerumise meetme. Projekti viivad läbi Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) ja Thinnect OÜ, sensorsüsteemi tootmist ja paigaldamist koordineerib TalTech. Linna poolt koordineerib projekti Tallinna ettevõtlusamet. Loodav lahendus põhineb Thinnect OÜ traadita kommunikatsioonitehnoloogial.

Hinnanguliselt oleks antud targa linna lahendus üks ainulaadsemaid maailmas, sest katab suuremahuliselt kõik linna magistraalid ja kesklinna, mis annab väga ülevaatliku info reaalaja olukorra kohta.

Sensorlahendus võimaldab jälgida umbes 15 erinevat parameetrit erinevates sensorkomplektides: keskkonna sensorite komplekt, liikluse sensorite komplekt, müra sensorite komplekt, akustiliste sensorite komplekt.

Keskkonna sensori komplekt mõõdab lämmastikdioksiidi ja süsinikioksiidi sisaldust õhus, õhus leiduvaid osakesi, temperatuuri, õhuniiskust ja õhurõhku.

Liikluse sensori komplekt mõõdab jalakäijate liikumist, sõidukite liikumist, sõidukite liikumise suunda ja kiirust ning loendab neid.

Akustilise sensori komplekt mõõdab sõidukite liikumist, liikumise kiirust, liikumise suunda, sõiduki tüüpi (sõiduauto, buss, veoauto) ning sündmusi (rahva kogunemine, vali muusika jms). Müra sensori komplekt on võimeline hindama taustamüra.

Peale selle on kõik sensorid võimelised vastu võtma mobiilseadmete wifi signaale, mis võimaldab mobiilseadmete anonümiseeritud jälgimist linnas, võimaldades jälgida näiteks  inimeste igapäevaseid liikumistrajektoore.

Väljatöötatud targa linna sensorid on autonoomsed ja ilmastikukindlad, mõeldud tööks põhjamaises keskkonnas. Sensorid on varustatud aku ning päikesepaneeliga, mis teeb nende paigaldamise lihtsaks ja kiireks, kuna puudub vajadus võrgutoite ühendamiseks. Sensorid on välja töötatud TalTech`i ja Thinnect OÜ koostöös.

Tagasi üles