Keskerakond ei pääsenud 110 000 euro tagasimaksmisest Tallinnale

Keskerakond.

FOTO: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Tallinna ringkonnakohus jättis rahuldamata Keskerakonna kaebuse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutusele maksta Tallinna linnale tagasi keelatud annetusena saadud 110 000 eurot.

Tallinna ringkonnakohus jättis MTÜ Eesti Keskerakond apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 2017. aasta 22. detsembri otsuse muutmata, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon kohustas 2017. aasta 14. veebruaril Keskerakonda kandma keelatud annetuse 110 100 eurot riigieelarvesse ja esitama komisjonile tõendid selle kohustuse täitmise kohta.

Halduskohus jättis 2017. aasta 22. detsembril Keskerakonna kaebuse rahuldamata.

Vaidlus oli sularahakassa arvelt pangakontole tehtud sissemaksete üle ajavahemikul 01.01.2014–30.06.2015 kogusummas 110 100 eurot.

Kohtu hinnangul olid eeltoodud sissemaksed tehtud teadmata päritoluga raha arvelt, kuna Keskerakonna kassas reaalselt selliseid summasid polnud, mistõttu tegemist oli keelatud annetusega.

Väidetavalt oli tegu erakonna poolt varasemalt pangast väljavõetud rahaga, mis kanti sularahakassasse ning hiljem viidi panka tagasi.

Erakonnaseaduse kohaselt on erakond kohustatud demokraatia põhimõttest lähtudes tagama oma tulude ja kulude seaduslikkuse ja täieliku läbipaistvuse. Erakond võib saada tulu muuhlgas annetustest, kuid seda üksnes juhul, kui annetus on tehtud seaduses sätestatud tingimustel.

Erakonnaseaduse järgi on raamatupidamise läbipaistvuse ja kontrollitavuse tagamine erakondade puhul eriliselt oluline, sest erakondade varjatud rahastamine võib ohustada demokraatia toimimist, mis on äärmiselt kaalukas avalik huvi, ning järelevalveorgan peab seetõttu saama muu hulgas veenduda, et erakond ei ole võtnud vastu keelatud annetusi.

«Selleks ei piisa ainuüksi raamatupidamisregistrite kannete ja pangakontodel kajastuvate liikumiste võrdlemisest ning vastavate summade n-ö klappimisest. Olukorras, kus Keskerakonna kassaarvestuse puudused ei võimalda sisulist ja lünkadeta kontrolli sularaha liikumise üle tingivad need minetused otseselt selle, et puudub võimalus hinnata, milliste vahendite arvelt on konkreetsed sularaha sissemaksed tegelikult tehtud,» märkis kohus.

Kuna Keskerakonna raamatupidamine ei võimaldanud saada tõsikindlat teavet selle kohta, kas pangakontolt välja võetud sularaha jõudis tegelikult kassasse ja kas pangakontole kantud sularaha pärines tõepoolest eelnevalt pangakontolt välja võetud ja kassasse viidud vahenditest, siis on kohtu hinnangul ERJK ettekirjutus põhjendatud ning ERJK on muu hulgas õigesti tuginenud elulise usutavuse kriteeriumile.

Ringkonnakohtu otsuse saab vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul.

Tagasi üles
Back