Geograafia Selts on Rail Balticu Harjumaa planeeringule vastu

PIC FROM Caters News - (PICTURED: The six ducklings on the train tracks) - This duckling has a good reason to look happy after being rescued from the path of an oncoming train just in the nick of time. The adorable family of ducklings were saved from certain death by two kind-hearted engineers who came to their rescue after finding them stranded on a train track in New Zealand. James Fox and Ryan Milligan from engineering company Tonkin and Taylor came across the vulnerable birds while working on the Main East Line near Pongakawa in the Bay of Plenty. The Geotechnics specialists were returning to base in a road-rail protector vehicle when the driver saw six ducklings stuck between the rails trying to get back to their mum. SEE CATERS COPY.

FOTO: /Caters News Agency

Eesti Geograafia Selts vaidlustas kohtus rahandusministeeriumi käskkirjad Harju maakonnaplaneeringud Rail Baltic raudtee trassikoridori asukoha määramiseks.

Geograafia selts vaidlustas Tallinna ringkonnakohtus mullu 11. detsembril Tallinna halduskohtus rahandusminsiteeriumi kasuks langetatud otsuse.

Seltsi tahab, et kohus tühistaks rahandusministeeriumi käskkirjad, millega riigihalduse minister kehtestas Harju, Pärnu ja Rapla maakonnaplaneeringu «Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine» Harju maakonnaplaneeringud.

Selts leiab, et planeeringute koostamisel ei arvestatud tegelikke asjaolusid ning nende koostamisel lähtuti põhjendamatutest eeldustest.

Selts märkis, et maakonnaplaneeringu eesmärk on trassikoridori asukoha ja ulatuse määramine ning selleks vajaliku maa reserveerimine, kuid selle mõõtkavast tulenevalt ei ole maakonnaplaneering väga detailne, vaid määratud on raudtee trassikoridor raudtee rajamiseks vajaminev maa ja raudtee kaitsevöönd koos trassi «nihutamisruumiga».

Selts leidis, et planeerimismenetlus on toimunud õigusvastaselt ja keskkonnaorganisatsioonide osalemine menetluses oli raskendatud. Samuti ei ole seltsis väitel arvestatud oluliste uuringutega, käsitamata on mitmed reaalsed trassi alternatiivid ja keskkonnamõjude ning sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine ei ole olnud õige ega piisav.

Seetõttu leiab selts, et ohus on looduskeskkond ja jätkusuutlik areng.

Halduskohus mullu 11. detsembris seltsi kaebust ei rahuldanud.

Rahandusministeerium oli halduskohtu hinnangul põhjalikult kirjeldanud läbiviidud uuringuid ja nende koostamise lähtealuseid, seetõttu kohtule ei nähtunud, et lähtealused oleksid määratletud põhjendamatult.

Tallinna ringkonnakohus teeb seltis kaebuses otsuse 23. mail.

Tagasi üles