Valitsus jäi kohtulahingus Lootsmannile alla
Maavanemat karistati seoses uue Sakala keskuse rajamisega!

Vana Sakala keskuse viimsed päevad.

FOTO: Peeter Langovits

Harju maavanemale noomituse teinud valitsus jäi kohtulahingus kaotajaks, sest ringkonnakohus jättis Lootsmannile tehtud distsiplinaarkaristuse tühistamise otsuse jõusse.


Tallinna ringkonnakohus kinnitas halduskohtu otsuse, millega tühistati Harju maavanem Värner Lootsmannile valitsuse poolt 2007. aasta 20. aprillil tehtud distsiplinaarkaristus, teatas Harju maavalitsus.

Lootsmannile määrati noomitus seoses väidetava tegematajätmisega ASdele Sakala Keskus ja Uus Sakala väljastatud lammutusloa õiguslikul järelevalvel.

Harju maavanem Värner Lootsmann vaidlustas noomituse andmise korralduse kohutus, väites muuhulgas, et maavanem ei saa olla karistatud teo eest, mida ei ole toime pannud või mis pole käsitletav õigusrikkumisena.

Tallinna halduskohus rahuldas maavanem Värner Lootsmanni kaebuse ja ringkonnakohus jättis valitsuse esitatud apellatsioonkaebuse rahuldamata ning halduskohtu otsuse muutmata.

«Kohus on seisukohal, et Harju maavanema Värner Lootsmanni suhtes viidi läbi distsiplinaarmenetlus kiirustades, formaalselt ning seadusest tulenevaid menetlusnorme rikkudes,» vahendab maavalitsus Tallinna halduskohtu otsust.

Tallinna ringkonnakohus teatab oma eilses otsuses, et käesolevas asjas on vastustaja teinud olulise menetlusvea. «Nii suure diskretsiooniruumiga valdkonnas, nagu seda on distsiplinaarmenetlus, tuleb olulise menetlusvea tuvastamisel vaidlusalune haldusakt tühistada,» lisatakse.

Lootsmanni sõnul on ta ka varem öelnud, et ei saa ette kirjutada soove riikliku järelevalve tulemuste kohta ja maavanemana saan ma lähtuda üksnes kehtivast seadusandlusest.

«Ringkonnakohtu otsus näitab veel kord, et noomitust andes tõlgendati seadust meelevaldselt, kuid eesmärgipäraselt - määrata karistus,» lisas ta.

Tagasi üles